Zajęcia Strzeleckie EdB – w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych

Czas trwania zajęć – 2 godziny lekcyjne.
Ilość uczestników zajęć – do 20 osób (uczniowie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej).
Miejsce zajęć – na terenie zamawiającej placówki oświatowej.
Sprzęt szkoleniowy – 20 pistoletów gazowych (CO2) systemu ASG 6 mm, 20 atrap gumowych pistoletu GLOCK 17, zestaw tarcz strzeleckich, okulary ochronne dla uczestników zajęć strzeleckich.
Certyfikat udziału w zajęciach strzeleckich  dla każdego uczestnika zajęć.
Cena za wszystko  – 35 zł / za każdego uczestnika zajęć.
Koszt dojazdu – 1,15 zł / kilometr

Szkolenie Strzeleckie www

 W lutym 2022 roku wybuchła wojna na Ukrainie. Po kilku miesiącach jej trwania Minister Edukacji i Nauki ogłosił potrzebę zmian w programie nauczenia Edukacji dla Bezpieczeństwa. W sierpniu 2022 roku podpisano rozporządzenia zmieniające dotychczas obowiązujące podstawy programowe w zakresie Edukacji dla Bezpieczeństwa dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Ministerstwo Edukacji i Nauki przywróciło elementy dawnego Przysposobienia Obronnego jako odpowiedź na konflikt zbrojny rozgrywający się tuż za granicą polsko-ukraińską. Nauka strzelania w szkole ma przygotować młodzież na ewentualne zagrożenia.

W ramach przedmiotu Edukacja dla Bezpieczeństwa uczniowie klas VIII szkoły podstawowej i w klasie I szkoły ponadpodstawowej (liceum ogólnokształcące, technikum i szkoła branżowa I stopnia) będą uczęszczać na zajęcia prowadzone na strzelnicach pneumatycznych, wirtualnych lub laserowych. Posiądą umiejętności obsługi, składania i zasad posługiwania się bronią kulową, pneumatyczną oraz replikami broni strzeleckiej (ASG – Air Soft Gun).

01

 Fundacja K2 ma kadrę i wyposażenie niezbędne do organizacji tego typu zajęć w placówkach oświatowych – od wielu już lat prowadzimy szkolenia strzeleckie za pomocą m.in. broni pneumatycznej ASG, paintaball oraz broni palnej. Mamy doświadczoną kadrę szkoleniową, programy zajęć i kursów, a przede wszystkim wieloletnie doświadczenie w organizacji ciekawych i bezpiecznych zajęć organizowanych w placówkach oświatowych.

Zajęcia strzeleckie (podstawowe) przeznaczone są dla osób z małym doświadczeniem lub też beż żadnego doświadczenia w posługiwaniu się pistoletem pneumatycznym ASG. Program zajęć zostanie dostosowany do możliwości psychofizycznych uczestników zajęć.

Ruch, presja czasu na wynik, szybkość oddawania celnych strzałów – to cechy charakterystyczne tego treningu strzeleckiego. Podczas zajęć strzelamy z pistoletów pneumatycznych (zasilanych CO2) – amunicja kal. 6 mm (kulki polimerowe ASG). Podczas treningu i ćwiczeń strzeleckich obowiązkowe są okulary ochronne – najważniejsze jest bezpieczeństwo osób biorących udział w zajęciach. Realne dystanse strzelań, tarcze do strzelań dynamicznych oraz metodyka treningu strzeleckiego, to najciekawsze atrybuty tych zajęć strzeleckich.

Z nami nuda, się nie uda…

02

Program zajęć strzeleckich:
– zasady bezpiecznego posługiwania się pistoletem (BLOS);

– budowa i zasada działania pistoletu;
– omówienie sposobu trzymania pistoletu;
– omówienie zjawiska strzału oraz zasad celnego oddania strzału;
– omówienie zasad i sposobu celowania;
– omówienie i ćwiczenie czynności manualnych w pistolecie;
– ćwiczenia postaw strzeleckich z pistoletem;
– strzelania ćwiczebne.

Minimalny wiek uczestników zajęć:
– 13 lat.

Nie ma żadnej możliwości udziału w zajęciach strzeleckich osób bez uprzedniego zgłoszenia. Na zajęcia wchodzą tylko osoby trenujące (zgłoszone) – ze względów bezpieczeństwa nie ma również możliwości wprowadzania „widzów”.

Instruktorzy zajęć:
Aleksander Pietryka – Instruktor Wyszkolenia Strzeleckiego (obronnego i bojowego) uprawnienia nr 2/95/2000; Instruktor Wyszkolenia Strzeleckiego w systemie Point Shooting uprawnienia nr 1914/PS/2015; Instruktor Strzelectwa Sportowego – uprawnienia państwowe nr 8011/I/S/2000; Prowadzący Strzelanie – uprawnienia do prowadzenia zajęć strzeleckich i strzelania z broni pneumatycznej sportowej, palnej sportowej, pistoletów maszynowych i strzelb gładkolufowych.
Agnieszka Pawlus – ratownik medyczny (uprawnienia państwowe) oraz uprawnienia Prowadzącego Strzelanie do prowadzenia zajęć strzeleckich i strzelania z broni pneumatycznej sportowej oraz palnej sportowej.
03

Czas trwania zajęć:
– około 2 godzin zegarowych (120 minut) – czas zajęć zależy od zdolności psychofizycznych uczestników. W ramach przeprowadzonych zajęć musimy zrealizować cały program i wykonać wszystkie ćwiczenia praktyczne w posługiwaniu się bronią oraz strzelania ćwiczebne.

Liczba oddanych strzałów:
– minimum 150 strzałów / na każdego uczestnika zajęć strzeleckich.

Całe wyposażenie treningowe dostarczane jest przez organizatora zajęć strzeleckich – broń treningowa (gumowa), pistolety pneumatyczne ASG, okulary ochronne oraz tarcze strzeleckie do treningu dynamicznego.


Termin realizacji zajęć
– do uzgodnienia.
Miejsce realizacji zajęć – zamawiająca placówka oświatowa.

Uczestnik zajęć strzeleckich po pozytywnym zaliczeniu ćwiczeń praktycznych dostanie CERTYFIKAT poświadczający udział w zajęciach w zakresie bezpiecznego posługiwania się pistoletem.


Zgłoszenia:

Aleksander Pietryka tel. 604 814 332 (proszę wysłać SMS – oddzwonimy w wolnej chwili).

Nie musisz przyjeżdżać do nas, zaproś nas do siebie!
(Województwa: Opolskie, Śląskie, Małopolskie)
Koszt dojazdu1,15 zł / kilometr

 

04

Si vis pacem, para bellum (łac.).
Jeśli chcesz pokoju, szykuj się do wojny.

Szkolne Kluby Sportów Obronnych im. Szarych Szeregów tworzone są w współpracujących z Fundacją K2 placówkach oświatowych. Więcej informacji: fundacja-k2@tlen.pl  

Rekrutacja KSO

 Galeria zdjęć z realizacji zajęć strzeleckich w ramach Edukacji dla Bezpieczeństwa
w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. 

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

Rekrutacja KSO

02 03 04 05 06 07

Rekrutacja KSO

DSC_0006 DSC_0008 DSC_0010 DSC_0012 DSC_0013 DSC_0014 DSC_0020 DSC_0024 DSC_0025 DSC_0028 DSC_0030 DSC_0033

Rekrutacja KSO

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

Rekrutacja KSO

01 02 03