Kurs Pałki Teleskopowej ESDS

Kurs Metod Użycia Pałki Teleskopowej
w samoobronie i interwencji służb mundurowych

20 godzin szkoleniowych
Koszt kursu: 250 zł / uczestnika

Ludzie chcą sprawy komplikować bardziej niż to jest konieczne do tego,
aby efektywnie zneutralizować przeciwnika.
Niech to wszystko będzie proste, a zawsze zadziała.”

ESDS

 

Kurs Metod Użycia Pałki Teleskopowej – w samoobronie i interwencji służb mundurowych przeznaczony jest dla funkcjonariuszy i pracowników struktur odpowiedzialnych za utrzymanie porządku publicznego w zakresie metod użycia pałki teleskopowej w ramach wykonywanych czynności służbowych oraz dla osób chcących nauczyć się prostych technik obronnych w zakresie użycia pałki teleskopowej przeciwko agresywnemu napastnikowi. Każdy uczestnik szkolenia powinien uczestniczyć w szkoleniu w takim wyposażeniu, jakie używa na co dzień (w przypadku funkcjonariuszy mundurowych – standardowe wyposażenie służbowe i umundurowanie), lub zwykłe ubranie cywilne (np. w przypadku służb nieumundurowanych oraz cywili).
Kursy i szkolenia K2

Uczestnicy:
Osoby powyżej 18 roku życia.

Instruktorzy:

Aleksander Pietryka – instruktor samoobrony ESDS (Explosive Self Defence System) oraz pałki teleskopowej ESDS/IPDTA.

Agnieszka Pawlus – ratownik medyczny.


Program Kursu

Metody użycia pałki teleskopowej:

- Krótki zarys historyczny metod użycia pałki teleskopowej w samoobronie oraz interwencjach służb mundurowych.
- Podstawy prawne użycia pałki teleskopowej w samoobronie.
- Opis techniczny pałki teleskopowej (budowa, kabury, sposoby przenoszenia).
- Aspekty psychofizjologiczne w samoobronie.
- Efekt psychologiczny użycia pałki teleskopowej.
- Komunikacja werbalna i mowa ciała.
- Obszary uderzeń pałką teleskopową.
-
Efekty uderzenia pałką teleskopową (reakcje fizyczne, urazy pouderzeniowe).
- Postawy.
- Dystrakcja.
- Dobywanie pałki teleskopowej z kabury.
- Blok podwójny.
- Podejmowanie decyzji użycia pałki teleskopowej/ Motywacja użytych środków przymusu.
- Techniki uderzeń pałką teleskopową: Forehand, Backhand, Szybkie uderzenie.
- Obrona przed utratą wyposażenia.
- Ofensywne i defensywne użycie pałki teleskopowej.
- Taktyka używania pałki teleskopowej.
- Użycie pałki teleskopowej w krótkim dystansie.
- Test teoretyczny i egzamin praktyczny.

Pierwsza Pomoc Przedmedyczna po użyciu pałki teleskopowej:
- Aspekty prawne udzielania pierwszej pomocy.
- Ocena miejsca zdarzenia i korzystanie ze środków ochrony osobistej.
- Miejsca szczególnie wrażliwe.
- Resuscytacja Krążeniowo-Oddechowa.
- Zadławienie.
- Padaczka.
- Rany i złamania.
- Poważne urazy.
- Znaczenia czasu w urazach.


Sprzęt szkoleniowy zapewniają organizatorzy:
- pałki teleskopowe ESP 21 wraz z kaburą;
- pałki treningowe ESP;

- tarcze duże do treningu uderzeń;

- tarcze małe;
- fantomy do nauki RKO oraz sprzęt szkoleniowy do nauki pierwszej pomocy przedmedycznej u osób wobec których użyto pałki teleskopowej.


Miejsce i termin Kursu:

Żywiec – termin kursu do uzgodnienia. Kurs uruchamiany jest już przy 2 osobach. Dysponujemy własną salą szkoleniową oraz specjalistycznym sprzętem do prowadzenia kursu.
Polska – na terenie całego kraju kurs organizowany jest po zebraniu grupy min. 20 osób. Termin kursu do uzgodnienia.


Koszt szkolenia:
250 zł
od osoby – kurs, zaświadczenie ukończenia Kursu Metod Użycia Pałki Teleskopowej (zostanie wydany osobom biorącym udział we wszystkich zajęciach po zdaniu egzaminu końcowego).

Zapisy i kontakt:
Aleksander Pietryka – tel. 604-814-332 (proszę wysłać SMS oddzwonimy w wolnej chwili).
Zapisy za pośrednictwem poczty elektronicznej: fundacja-k2@tlen.pl