Kurs Pałki Teleskopowej ESDS

Kurs Metod Użycia Pałki Teleskopowej w samoobronie i interwencji służb mundurowych

20 godzin szkoleniowych

Koszt kursu: 350 zł / uczestnika

Ludzie chcą sprawy komplikować bardziej niż to jest konieczne do tego, aby efektywnie zneutralizować przeciwnika. Niech to wszystko będzie proste, a zawsze zadziała.”

 esds-tygrys

Kurs Metod Użycia Pałki Teleskopowej – w samoobronie i interwencji służb mundurowych przeznaczony jest dla funkcjonariuszy i pracowników struktur odpowiedzialnych za utrzymanie porządku publicznego w zakresie metod użycia pałki teleskopowej w ramach wykonywanych czynności służbowych oraz dla osób chcących nauczyć się prostych technik obronnych w zakresie użycia pałki teleskopowej przeciwko agresywnemu napastnikowi. Każdy uczestnik szkolenia powinien uczestniczyć w szkoleniu w takim wyposażeniu, jakie używa na co dzień (w przypadku funkcjonariuszy mundurowych – standardowe wyposażenie służbowe i umundurowanie), lub zwykłe ubranie cywilne (np. w przypadku służb nieumundurowanych oraz cywili). Kursy i szkolenia K2

Uczestnicy: Osoby powyżej 18 roku życia.

Instruktorzy:

Aleksander Pietryka – instruktor samoobrony ESDS (Explosive Self Defence System) oraz pałki teleskopowej ESDS/IPDTA.

Agnieszka Pawlus – ratownik medyczny.

Program Kursu

Metody użycia pałki teleskopowej:

– Krótki zarys historyczny metod użycia pałki teleskopowej w samoobronie oraz interwencjach służb mundurowych.
Podstawy prawne użycia pałki teleskopowej w samoobronie.
Opis techniczny pałki teleskopowej (budowa, kabury, sposoby przenoszenia).
Aspekty psychofizjologiczne w samoobronie.
Efekt psychologiczny użycia pałki teleskopowej.
Komunikacja werbalna i mowa ciała.
Obszary uderzeń pałką teleskopową.
Efekty uderzenia pałką teleskopową (reakcje fizyczne, urazy pouderzeniowe).
Postawy.
Dystrakcja.
Dobywanie pałki teleskopowej z kabury.
Blok podwójny.
Podejmowanie decyzji użycia pałki teleskopowej/ Motywacja użytych środków przymusu.
Techniki uderzeń pałką teleskopową: Forehand, Backhand, Szybkie uderzenie.
Obrona przed utratą wyposażenia.
Ofensywne i defensywne użycie pałki teleskopowej.
Taktyka używania pałki teleskopowej.
– Użycie pałki teleskopowej w krótkim dystansie.
– Test teoretyczny i egzamin praktyczny.

Pierwsza Pomoc Przedmedyczna po użyciu pałki teleskopowej:
Aspekty prawne udzielania pierwszej pomocy.
– Ocena miejsca zdarzenia i korzystanie ze środków ochrony osobistej.
– Miejsca szczególnie wrażliwe.
– Resuscytacja Krążeniowo-Oddechowa.
– Zadławienie.
– Padaczka.
– Rany i złamania.
– Poważne urazy.
– Znaczenia czasu w urazach.

 

Sprzęt szkoleniowy zapewniają organizatorzy:
– pałki teleskopowe ESP 21 wraz z kaburą;
– pałki treningowe ESP;

– tarcze duże do treningu uderzeń;

– tarcze małe;
– fantomy do nauki RKO oraz sprzęt szkoleniowy do nauki pierwszej pomocy przedmedycznej u osób wobec których użyto pałki teleskopowej.

 

Miejsce i termin Kursu:
Polska – na terenie całego kraju kurs organizowany jest po zebraniu grupy min. 20 osób. Termin kursu do uzgodnienia.


Koszt szkolenia:

350 zł
od osoby – kurs, zaświadczenie ukończenia Kursu Metod Użycia Pałki Teleskopowej (zostanie wydany osobom biorącym udział we wszystkich zajęciach po zdaniu egzaminu końcowego).

Zapisy i kontakt: Aleksander Pietryka – tel. 604-814-332 (proszę wysłać SMS oddzwonimy w wolnej chwili).

Zapisy za pośrednictwem poczty elektronicznej: fundacja-k2@tlen.pl