Kurs Instruktora Pierwszej Pomocy Przedmedycznej BLS/AED

Kurs Instruktora
Pierwszej Pomocy Przedmedycznej BLS/AED

(Basic Life Support & Automated External Defibryllation Instructor Course)

10 godzin szkoleniowych
300 zł / uczestnika kursu

Według Europejskiej Rady Resuscytacji na podstawie analizy 700 000 zgonów na miejscu zdarzenia do uratowania było 40% osób zmarłych.

W stanie zagrożenia zdrowia lub życia najważniejszym ogniwem w łańcuch przeżycia jest świadek zdarzenia, gdyż to od jego wiedzy i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej zależy życie ludzkie. Podjęcie resuscytacji w pierwszych minutach od zatrzymania krążenia i oddechu decyduje o życiu osoby poszkodowanej. Z każdą minutą opóźnienia resuscytacji szanse na uratowanie poszkodowanego ogromnie zmniejszają się. Już po 5-7 minutach szanse na uratowanie praktycznie maleją do zera. Ponad 50% osób poszkodowanych przeżywa w przypadku podjęcia resuscytacji przez świadków zdarzenia. System Zintegrowanego Ratownictwa Medycznego zapewnia skuteczną pomoc poprzez dojazd do wypadku zespołu ratownictwa medycznego (karetki) po kilku, a najczęściej po kilkunastu minutach od zdarzenia w mieście oraz po około 15-20 minutach do zdarzenia mającego miejsce poza miastem (lub miejscem stacjonowania karetek).

Naszym zdaniem, powszechna edukacja w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej jest najtańszą, a zarazem najskuteczniejszą formą poprawy bezpieczeństwa całego społeczeństwa – szczególnie gdy nauczanie jest cykliczne, a nie okazjonalne.

Aby edukować cyklicznie w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej potrzeba wyspecjalizowanej kadry instruktorskiej do prowadzenia zajęć oraz kursów. W związku z powyższym Fundacja K2 organizuje dla wszystkich osób zainteresowanych Kurs Instruktora Pierwszej Pomocy Przedmedycznej BLS/AED.

2Cele kursu:
Celem Kursu Instruktorów Pierwszej Pomocy Przedmedycznej BLS/AED jest przekazanie kursantom umiejętności nauczania osób bez wykształcenia medycznego czynności organizacji bezpiecznej akcji ratunkowej, prowadzenia Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej, ratowania osób u których stwierdzono Nagłe Zatrzymanie Krążenia oraz właściwego i bezpiecznego użycia Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego (AED).

4
Adresaci:
Osoby pragnące zostać Instruktorami Pierwszej Pomocy Przedmedycznej BLS/AED powyżej 16 roku życia, które posiadają ukończony aktualny kurs pierwszej pomocy (minimalna ilość 8 godzin szkoleniowych). Kurs uważamy za aktualny, jeśli został ukończony w okresie ostatnich 24 miesięcy.

3
Program kursu:
– Etyczne i prawne aspekty udzielania pierwszej pomocy,
– Psychologiczne aspekty udzielania pierwszej pomocy,
– Skuteczne wzywanie pomocy medycznej, numery alarmowe,
– Ocena miejsca zdarzenia oraz korzystanie ze środków ochrony osobistej,
– Apteczka pierwszej pomocy,
– Resuscytacja Krążeniowo– Oddechowa (niemowlę, dziecko, osoba dorosła),
– Resuscytacja Krążeniowo–Oddechowa + AED (Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny),
– Metodyka nauczania pierwszej pomocy przedmedycznej,
– Egzamin teoretyczny i egzamin praktyczny.

Kurs Instruktora Podstawowych Zabiegów Resuscytacyjnych i Automatycznej Defibrylacji Zewnętrznej (BLS/AED) będzie prowadzony zgodnie z Wytycznymi 2015 Europejskiej Rady Resuscytacji oraz Międzynarodowego Komitetu Doradczego International Committee on Resuscitation (ILCOR) 2010.

Szkolenie kończy się Egzaminem teoretycznym i praktycznym składanym przed Komisją Egzaminacyjną:
Egzamin teoretyczny: Składa się z 30 pytań testowych. Pozytywny wynik Egzaminu testowego uczestnik uzyskuje przy prawidłowej odpowiedzi na min 90% pytań (min. 27 punktów).
Egzamin praktyczny: Po pozytywnym zaliczeniu Egzaminu Teoretycznego uczestnicy przystępują pojedynczo do Egzaminu Praktycznego składającego się z 2 ćwiczeń.
1Sprzęt szkoleniowy do realizacji Kursu m.in.:
– fantom osoby dorosłej do nauki RKO Laerdal Little Anne – 4 szt.
– fantom dziecka do nauki RKO Laerdal Little Junior – 4 szt.
– fantom niemowlęcia do nauki RKO Laerdal Baby Anne – 4 szt.
– treningowe Automatyczne Defibrylatory Zewnętrzne – 4 szt.

Termin i miejsce realizacji kursu:
Polska – na terenie całego kraju kurs organizowany jest po zebraniu grupy min. 8 osób. Termin kursu do uzgodnienia.

Kurs rozpoczyna się o godz. 9.00. Zakończenie Kursu około godz. 18.00.

Koszt kursu:
300 zł/osobę – kurs, zaświadczenie ukończenia Kursu Instruktorów Pierwszej Pomocy Przedmedycznej BLS/AED (zostanie wydane osobom biorącym udział we wszystkich zajęciach po zdaniu egzaminu końcowego), woda mineralna, kawa, herbata, ciastka. Wyżywienie we własnym zakresie.
UWAGA!
Zniżka dla uczestników aktualnych kursów pierwszej pomocy przedmedycznej organizowanych przez Fundację K2 – 250 zł/osobę.

Zapisy i kontakt:
Aleksander Pietryka – tel. 604-814-332 (proszę wysłać SMS oddzwonimy w wolnej chwili).
Zapisy za pośrednictwem poczty elektronicznej: fundacja-k2@tlen.pl