2014 Kurs Bezpieczeństwa Osobistego I Samoobrony Dla Kobiet – w Krakowie

 Ofiarą napadu może stać się każdy. Jednak o wiele trudniej jest się przed tym ustrzec, będąc kobietą, niż mężczyzną. Chcemy to zmienić poprzez organizację Kursów, których głównym celem, jest uświadomienie kobietom potencjalnych zagrożeń i sposobów ich neutralizowania. Pragniemy również uczynić krok w kierunku przełamania obojętności naszego społeczeństwa na przemoc, agresję i problemy szeroko pojętego bezpieczeństwa. Kursy adresujemy do wszystkich Pań bez względu na wiek, wykształcenie czy wykonywany zawód, gdyż każda z Pań może być potencjalną ofiarą.

1 karta

Celem głównym projektu jest nauka pozytywnych i skutecznych zachowań społecznych, podniesienie poczucia bezpieczeństwa, poznanie podstawowych technik samoobrony, nabycie umiejętności zachowania się w sytuacjach zagrożenia poprzez organizację Kursów Bezpieczeństwa Osobistego i Samoobrony dla 200 kobiet i dziewcząt. Kursy będą prowadzone z wykorzystaniem innowacyjnego programu szkolenia oraz sprzętu do zajęć m.in. Pancerza Agresora.

Program Kursu:
1. Sposoby trzymania i zadawania uderzeń kubotanem.
2. Postawy obronne.
3. Techniki uderzeń i pchnięć.
4. Techniki i taktyka samoobrony bez użycia kubotanu.
5. Podstawy prawne samoobrony.
6. Pierwsza Pomoc Przedmedyczna.
7. Bezpieczeństwo Osobiste Kobiet.

Kurs jest realizowany przez wolontariuszy Fundacji K2, którzy robią działania projektowe jako Grupa Nieformalna K2 „Inny wymiar bezpieczeństwa”.
Instruktorem zajęć samoobrony jest p. Marcin Sitko (instruktor samoobrony, instruktor ju-jitsu).
Koordynatorem projektu jest p. Katarzyna Potocka –  kontakt mailowy: gn-k2-krakow@tlen.pl