Kurs Urazowy PPP

Kurs Urazowy
Pierwszej Pomocy Przedmedycznej

10 godzin szkoleniowych
150 zł / uczestnika

Przyjdzie taki dzień, może wcześniej niż myślisz, kiedy będziesz trzymał w swoim ręku ludzkie życie… Od ciebie będzie ono zależało, od tego, co zrobisz. Życie wielu osób — poszkodowanego, jego rodziny, świadków zdarzenia, również Twoje — może zostać poddane przypadkowej osobie.
Badanie urazowe osoby poszkodowanej
Celem Kursu Urazowego Pierwszej Pomocy Przedmedycznej jest nauczenie uczestników jednolitych, sprawdzonych i skutecznych standardów postępowania w urazowych stanach zagrożenia życia. Przeżycie poszkodowanych z urazami zależy od tzw. złotej godziny, czyli od momentu powstania urazu, a nie dotarcia pomocy medycznej. W czasie jednej godziny należy ocenić i zabezpieczyć miejsce zdarzenia pod kątem bezpieczeństwa, rozpoznać mechanizm urazu, co się stało, jaki typ energii zadziałał na ciało, a następnie rozpocząć udzielanie pierwszej pomocy oraz przygotować poszkodowanych do szybkiego transportu do szpitala.

 

Kluczowym elementem w działaniach ratowniczych na miejscu wypadku są algorytmy postępowania w urazach, zwracające szczególną uwagę na cechy urazów. Ich zadaniem jest ułatwić rozpoznanie stanu poszkodowanego tak, aby szybko wdrożyć odpowiednie postępowanie ratownicze. Mają też pomóc w usystematyzowaniu czynności na miejscu różnych zdarzeń, by nic nie zostało pominięte.

Urazy są największą epidemią XXI wieku. Według danych publikowanych przez Ministerstwo Zdrowia każdego raku w Polsce dochodzi do ponad 3 000 000 wypadków urazowych, z tego ponad 300 000 wymaga specjalistycznego leczenia. Ponad połowa ofiar wypadków urazowych przebywa na zwolnieniu lekarskim do 6 miesięcy, a 25% przechodzi na rentę inwalidzką.

Zakładanie opaski uciskowej S.W.A.T.

Program kursu:
– Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego oraz miejsca zdarzenia.
– Elementy anatomii i fizjologii, ocena poszkodowanego oraz badanie wstępne poszkodowanego.
– Poszkodowany nieprzytomny.
– Resuscytacja po urazie.
– Wstrząs.
– Urazy i obrażenia (urazy czaszkowo -mózgowe, urazy: klatki piersiowej, brzucha, kończyn, kręgosłupa).

Kurs trwa 10 godzin szkoleniowych. Każdy uczestnik Kursu, który zaliczy wszystkie ćwiczenia praktyczne otrzyma zaświadczenie ukończenia Kursu Urazowego Pierwszej Pomocy Przedmedycznej. Zaświadczenie ważne do celów BHP oraz Inspekcji Pracy.

71Instruktorzy:
Agnieszka Pawlus – Instruktor pierwszej pomocy przedmedycznej oraz ratownik medyczny.
Aleksander Pietryka – instruktor pierwszej pomocy przedmedycznej BLS/AED.

Termin i miejsce realizacji kursu:
Polska – na terenie całego kraju kurs organizowany jest po zebraniu grupy min. 20 osób. Termin kursu do uzgodnienia.

Koszt kursu:
150 zł/osobę – kurs, zaświadczenie ukończenia Kursu (zostanie wydane osobom biorącym udział we wszystkich zajęciach po zaliczeniu wszystkich ćwiczeń) oraz ubezpieczenie NNW. Wystawiamy faktury. Wyżywienie we własnym zakresie.


Zapisy i informacje dodatkowe:

Aleksander Pietryka – tel. 604-814-332 (proszę wysłać SMS oddzwonimy w wolnej chwili).
Zapisy za pośrednictwem poczty elektronicznej: fundacja-k2@tlen.pl

1 NOWY baner K2