Miś Ratownik

Zajęcia tematyczne prowadzone w przedszkolach w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej oraz bezpieczeństwa osobistego.


Jakie niebezpieczeństwa czyhają na dzieci w domu? Jak sprawdzić czy ktoś jest przytomny i wezwać pomoc? Tego nauczą się dzieci podczas zajęć pierwszej pomocy przedmedycznej realizowanej w przedszkolach. Program zajęć dostosowany jest do wieku oraz możliwości psychofizycznych uczestników.

mis ratownik-naszywka

Instruktorzy Pierwszej Pomocy Przedmedycznej oraz Ratownicy Medyczni z Fundacji K2 nauczą dzieci co zrobić w sytuacjach zagrażających życiu lub zdrowiu, jak wezwać pomoc i sprawdzić przytomność, oswoją z plastrami i bandażami, nauczą wybierać numer alarmowy i rozmawiać z dyspozytorem oraz przeprowadzą ćwiczenia na profesjonalnych fantomach treningowych firmy Laerdal dostosowanych do tej właśnie grupy wiekowej. Ćwiczenia dla dzieci zostaną przeprowadzone na 20 fantomach do nauki Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej.

Oczywiście szkolenia te nie zrobią z dzieci profesjonalnych ratowników medycznych, ale nauczą je radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia. Bardzo ważne jest wprowadzenie tematyki pierwszej pomocy przedmedycznej i oswajanie z nią dzieci, bowiem kiedy dorosną, nie będą się bały udzielać niezbędnej pomocy osobom poszkodowanym w wypadkom.


Na zakończenie zajęć dzieci otrzymują dyplom Małego Ratownika poświadczający ukończenie szkolenia z udzielania Pierwszej Pomocy Przedmedycznej w ramach programu edukacyjnego Ratuj Życie!

 

Czas trwania zajęć 2 godziny lekcyjna.
Ilość uczestników zajęć – maksymalnie 20 osób.
Miejsce zajęć
na terenie Państwa placówki.
Sprzęt szkoleniowy 20 fantomów firmy Laerdal do nauki Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej.
Cena za zajęcia  – 20 zł / uczestnika zajęć
Koszt dojazdu1,15 zł / kilometr

Koordynator projektu:
p. Agnieszka Pawlus
tel. 603 255 457
mail: fundacja-k2@tlen.pl

RATUJ ZYCIE1

Nie musisz przyjeżdżać do nas, zaproś nas do siebie!
(Województwa: Opolskie, Śląskie, Małopolskie)
Koszt dojazdu1,15 zł / kilometr