Bezpieczeństwo Osobiste

Bezpieczeństwo jest konglomeratem zjawisk i działań w ramach środowiska przyrodniczego, społecznego i gospodarczego, sumujących się na określony stan otaczającej rzeczywistości oraz na wzajemną relację obywatela i struktur państwa, w odniesieniu do swoich praw i obowiązków.

Tradycyjne pojmowanie bezpieczeństwa jako zdolności do przeciwdziałania zagrożeniom zewnętrznym, kojarzone zazwyczaj z działaniami wojennymi odchodzi w przeszłość.

Współcześnie o wiele większego znaczenia nabiera kształcenie umiejętności radzenia sobie z wieloma niebezpieczeństwami, które wynikają z dynamicznego rozwoju cywilizacji. Stale wzrasta ilość czynników powodujących bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia człowieka.
logo ICE SYSTEMChociaż nie mamy wpływu na występowanie sytuacji kryzysowych, możemy się nauczyć prawidłowo na nie reagować, a dzięki temu zapobiegać ich niepożądanym skutkom, pomagać potrzebujących czy sprawnie pokierować akcją ratunkową. Brak wiedzy i uleganie emocjom powoduje, że działamy chaotycznie, w panice. Może to zaszkodzić nam, a także ludziom znajdującym się na miejscu zdarzenia, dlatego też istotnym stało się przygotowanie społeczeństwa do radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

Celem naszego programu nauczania bezpieczeństwa osobistego jest zapoznanie uczestników kursów z elementami, które mogą wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa. W programie nie ma gotowych rozwiązań jak postępować, by nie stać się ofiarą przestępstw, a jedynie podpowiedzi, które po niewielkim przeanalizowaniu mogą obniżyć poziom ryzyka sytuacji zagrożeń.

Przykładowa oferta kursów specjalistycznych:
1. Aktywny Strzelec – Uciekaj! Schowaj się! Walcz!
2. Bezpieczeństwo Osobiste i sytuacje kryzysowe.
3. Bezpieczeństwo Osobiste osób zagrożonych zamachami terrorystycznymi.
4. Bezpieczeństwo Osobiste i samoobrona dla kobiet.
5. Bezpieczeństwo Osobiste i samoobrona dla młodzieży.
6. Bezpieczeństwo Osobiste osób zagrożonych terrorem kryminalnym.
7. Bezpieczeństwo Osobiste użytkowników dróg – „Bądź bezpieczny na drodze!”.
8. Bezpieczeństwo Osobiste osób wyjeżdżających za granicę – kraje wysokiego ryzyka.
9. Bezpieczeństwo Osobiste dla seniorów.
10. Bezpieczeństwo Osobiste i sytuacje kryzysowe w szkole.

Aby żyć bezpiecznie wystarczy przestrzegać trzech podstawowych zasad:
– potrafić przewidzieć niebezpieczeństwo;
– stosować działania zapobiegawcze;
– umieć reagować w czasie zagrożenia.

Właśnie dlatego powstał nasz I.C.E. System (I.C.E. czyli In Case Of EmergencyW Nagłym Wypadku). System ponieważ składa się z połączenia kilku wydawało by się różnych tematów związanych z postępowaniem człowieka w nagłym wypadku:
Kondycja Fizyczna;
Bezpieczeństwo Osobiste;
Samoobrona:
Survival;
Pierwsza Pomoc Przedmedyczna.

Bezpieczeństwo Osobistew nagłym wypadku zastosowanie odpowiednich procedur pomoże załagodzić sytuację. Nauczymy jak unikać takich sytuacji i jak nie stać się ofiarą. Trzeba rozwijać umiejętności profilaktycznych zachowań, aby nie dać się pokonać losowi, ani tym, którzy usiłują stosować wobec nas jakąkolwiek przemoc lub agresję. Zasadzki dzisiejszego świata stają się coraz bardziej podstępne. Jeśli nawet lekkomyślnie wykluczamy, że kiedyś sami możemy w nie wpaść, to jednak mimo wszystko powinniśmy być na to przygotowani.

Edukacja w zakresie Bezpieczeństwa Osobistego uwzględnia przede wszystkim zagrożenia czasu pokoju, dnia codziennego oraz występujące w czasie klęsk i katastrof.

Bezpieczeństwo Osobiste – możemy zdefiniować jako stan wolny od zagrożeń dla istotnych dla każdego człowieka wartości takich jak:
– życie
– zdrowie
– nietykalność osobista i mienia
– wolność
– swoboda przekonań i głoszenia poglądów
– prawo do pracy.

24 godziny na dobę, każdego dnia życia In Case Of Emergency System!