2015 „I Ty możesz uratować komuś życie”

W Polsce corocznie umiera kilka tysięcy osób tylko dlatego, że świadkowie zdarzenia nie podejmują czynności ratowniczych przed przybyciem pogotowia ratunkowego. A to właśnie „wczesne podjęcie resuscytacji krążeniowo-oddechowej przez świadków zdarzenia może podwoić a nawet potroić szanse przeżycia” ( Międzynarodowe Wytyczne do Resuscytacji 2010). Wyposażeni w odpowiednią wiedzę i umiejętności świadkowie zdarzenia stają się potencjalnie osobami przygotowanymi do działania i pomagania innym. Często wypadki zaskakują nas w różnych miejscach. Dlatego ważną umiejętnością w życiu każdego człowieka jest umiejętność ratowania ludzkiego życia. Poprzez realizację naszego projektu chcemy spowodować, że ludzie przestaną być obojętni wobec osób potrzebujących pierwszej pomocy przedmedycznej.

Celem głównym projektu było zorganizowanie Kursów Pierwszej Pomocy Przedmedycznej dla 100 osób zamieszkujących Powiat Żywiecki.

starostwo

Projekt „I Ty możesz uratować komuś życie” – zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających w górach i nad wodą – realizowany był w ramach projektu dofinansowanego ze środków Starostwa Powiatowego w Żywcu.

1 plakat starostwo PPP — kopia