Kursy Instruktorskie

Fundacja K2 organizuje Kursy Instruktorskie w zakresie:
– samoobrony;
– walki wręcz:
– wyszkolenia strzeleckiego;
– pałki teleskopowej;
– pierwszej pomocy przedmedycznej BLS/AED.

Więcej informacji udziela – Aleksander Pietryka tel. 604 814 332
fundacja-k2@tlen.pl

W latach 2013-2016 zorganizowaliśmy:

W dn. 17-20 września 2015 roku odbył się w Polsce kolejny kurs Instruktorów Wyszkolenia Strzeleckiego w systemie Point Shooting.

Organizatorzy:
International Police Defensive Tactics Association
Fundacja K2

Kurs po pozytywnym zaliczeniu ćwiczeń i egzaminów ukończyło 16 Instruktorów przeszkolonych do samodzielnego prowadzenia zajęć strzeleckich w systemie Point Shooting.

Instruktorzy Wyszkolenia Strzeleckiego w systemie Point Shooting - 2015r.

Instruktorzy Wyszkolenia Strzeleckiego w systemie Point Shooting – 2015r.

W dniu 5 września 2015 roku Fundacja K2 przeprowadziła w Żywcu Kurs Instruktora Pierwszej Pomocy Przedmedycznej BLS/AED (Basic Life Support & Automated External Defibryllation Instructor Course). W kursie udział wzięły 4 osoby, które ukończyły 10 – godzinny Kurs Instruktorski.

Instruktorzy Pierwszej Pomocy Przedmedycznej BLS/AES - Żywiec 2015r.

Instruktorzy Pierwszej Pomocy Przedmedycznej BLS/AES – Żywiec 2015r.

Kurs Instruktorów Palki Teleskopowej odbył się w dn. 26-29 marca 2015 roku. Szkolenie poprowadził Sławomir Goździk – twórca systemu samoobrony ESDS (Explosive Self Defence System). Założyciel International Police Defensive Tactics Association.

Instruktorzy Pałki Teleskopowej - 2015r.

Instruktorzy Pałki Teleskopowej – 2015r.

Kurs Instruktorów Nordic Walking odbył się w dn. 5-6 października 2013 roku w Gilowicach k. Żywca. Uprawnienia instruktorskie zdobyło 18 uczestników kursu.

Instruktorzy Nordic Walking – Kurs w Zespole Szkół w Gilowicach – 2013r

Instruktorzy Nordic Walking – Kurs w Zespole Szkół w Gilowicach – 2013r

Kurs Instruktorów Nordic Walking odbył się w dn. 20-21 Kwietnia 2013 roku w Koszarawie k. Żywca. Uprawnienia instruktorskie zdobyło 22 uczestników kursu:

Instruktorzy Nordic Walking – Kurs w Gminnym Ośrodku Kultury w Koszarawie – 2013r.

Instruktorzy Nordic Walking – Kurs w Gminnym Ośrodku Kultury w Koszarawie – 2013r.