2015 „W Nagłym Wypadku”

Bezpłatne Kursy
Pierwszej Pomocy Przedmedycznej


Kursy prowadzili instruktorzy Fundacji K2:
Agnieszka Pawlus – ratownik medyczny oraz instruktor pierwszej pomocy przedmedycznej.
Aleksander Pietryka – instruktor pierwszej pomocy przedmedycznej oraz specjalista ds. bezpieczeństwa osobistego.
W nagłym wypadkuDlaczego warto odbyć kurs pierwszej pomocy?

Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej jest obowiązkiem każdego obywatela. Obowiązek ten określony jest w art. 162 § 1 Kodeksu Karnego, który mówi, że jeżeli nie udzielimy pierwszej pomocy osobie znajdującej się w położeniu bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia, a możemy jej udzielić bez narażenia siebie i innych osób na utratę życia, albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlegamy każe pozbawienia wolności do lat 3. Poza tym nigdy nie wiemy co może się wydarzyć i kto będzie potrzebował naszej pomocy. Niejednokrotnie kilka prostych czynności może uratować życie. Dlatego warto wiedzieć jak prawidłowo udzielać pierwszej pomocy.

Wiele osób, które nigdy nie uczestniczyło w kursach pierwszej pomocy uważa, że czynności jakie wykonuje świadek zdarzenia (tzw. Ratownik Przedmedyczny), są skomplikowane i bardzo trudne. Nic bardziej mylnego. Każda osoba, po stosunkowo krótkim kursie może skutecznie udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej, gdyż życie poszkodowanego w największym stopniu zależy od umiejętnego udzielenia pomocy przez świadków zdarzenia.
Znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej ma nieocenione znaczenie. System ochrony zdrowia zawsze działa z pewnym opóźnieniem, szczególnie odczuwalnym w sytuacjach nagłego zagrożenia zdrowia i życia. Do czasu przybycia wykwalifikowanych służb ratunkowych, przeszkoleni świadkowie zdarzenia mogą ograniczyć skutki urazów, a nawet uratować życie poszkodowanych poprzez właściwe udzielenie pomocy.

Najważniejszymi zagadnieniami poruszanymi na kursie było:
Aspekty prawne udzielania pierwszej pomocy.
Ocena miejsca zdarzenia oraz korzystanie ze środków ochrony osobistej.
Resuscytacja Krążeniowo–Oddechowa (niemowlę, dziecko, osoba dorosła).
Resuscytacja Krążeniowo–Oddechowa + AED (Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny).
Pozycja boczna ustalona.
Padaczka.
Zawał serca.
Złamania i zwichnięcia.
Poważne rany i oparzenia.
Urazy kręgosłupa.
Wypadek komunikacyjny.

Do realizacji Kursu został wykorzystany następujący sprzęt szkoleniowy:
– Fantomy Little Anne firmy Laerdal – fantom osoby dorosłej do nauki RKO – 4 szt.
– Fantomy Little Junior firmy Laerdal – fantom dziecka do nauki RKO – 4 szt.
– Fantomy Baby Anne firmy Laerdal – fantom niemowlęcia do nauki RKO – 4 szt.
– Zewnętrzne Defibrylatory Treningowe AED – 4 szt.
– Urządzenie do nauki tzw. chwytu odkrztuszającego ACT FAST – 4 szt.
– Fantom do zadławień – Laerdal Choking Charlie – 2 szt.
– Zestaw multimedialny do prowadzenie kursu (laptop, rzutnik, ekran, zestaw nagłośnienia).

Kurs po pozytywnym zaliczeniu ćwiczeń praktycznych skończył się wydaniem zaświadczenia o ukończeniu Kursu Pierwszej Pomocy Przedmedycznej. Program kursu jest zgodny z aktualnymi wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji.

Bezpłatny Kurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej dla mieszkańców Miasta Żywiec realizowany był w ramach projektu „W nagłym wypadku”. Projekt ten dofinansowany był ze środków Urzędu Miasta w Żywcu.

RATUJ ZYCIE1W ramach projektu przeprowadziliśmy również Lokalną Kampanię Informacyjną „Ratuj Życie!” – w trakcie której, za pomocą bezpłatnie rozdawanych Kart Algorytmu RKO edukowaliśmy społeczeństwo w zakresie Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej – zespołu działań podejmowanych u osób poszkodowanych nieprzytomnych z zatrzymanym krążeniem.

RATUJ ZYCIE 2