Kursy dla Klas Mundurowych

„ Cząstka narodu zawsze musi być pod bronią, bez niej swoi czy obcy z domu Cię wygonią. Kto sarkał na wojsko i na nie nie płacił utraciwszy wszystko Ojczyznę utracił „. A. Mickiewicz

Ważnym czynnikiem w umacnianiu obronności państwa i przygotowania obronnego społeczeństwa jest szkolenie obronno-wojskowe młodzieży. Szkolenie obronno-wojskowe powinno naszym zdaniem skupić się na praktycznym przygotowaniu młodzieży do pełnienia roli pomocniczej w sytuacji konfliktu lub klęski żywiołowej. Nie mogą to być zajęcia teoretyczne ponieważ młodzież (podobnie jak dzieci oraz osoby dorosłe) woli się uczyć w sposób praktyczny, realny i rzeczywisty.
Każdy obywatel naszego kraju, a więc i uczeń szkoły ponadgimnazjalnej musi umieć postępować w razie napadu na swoją osobę lub bliskich, znać podstawowe zasady pierwszej pomocy przedmedycznej oraz bezpiecznie posługiwać się bronią palną lub np. przedmiotem ją przypominającym (np. bronią pneumatyczną, bronią ASG, markerem paintballowym).

Oferta zajęć specjalistycznych skierowana jest do uczniów klas mundurowych szkół ponadgimnazjalnych. Zajęcia specjalistyczne mogą być również realizowane dla uczniów pozostałych szkół ponadgimnazjalnych w ramach zajęć pozalekcyjnych, wycieczek i biwaków szkolnych oraz obozów. Programy zajęć przez nas organizowanych to efekt pracy i wieloletnich doświadczeń ludzi tworzących nasz zespół szkoleniowy. Oferujemy zajęcia na różnych poziomach zaawansowania według gotowych programów lub przygotowanych na życzenie. Każdy uczestnik zajęć po zaliczeniu wszystkich ćwiczeń otrzymuje imienne zaświadczenie ukończenia kursu.
Naszymi atutami jest wykwalifikowana kadra instruktorska, najwyższej klasy sprzęt szkoleniowy i możliwość precyzyjnego dostosowania się do potrzeb.

Zamawiający zapewnia salę treningową (jeśli jest taka potrzeba) do realizacji zajęć. Wszystkie zajęcia praktyczne mogą odbywać się jednak w terenie naturalnym (woda, góry, las, teren zurbanizowany – w zależności od programu zajęć).
Jesteśmy w stanie szkolić na terenie całej Polski i w każdych warunkach, zarówno w przygotowanych przez nas punktach, jak i w miejscach wskazanych przez Klienta, gdzie dowozimy cały potrzebny do kursu sprzęt dydaktyczny i szkoleniowy.

Specjalizujemy się w prowadzeniu programów zajęć specjalnościowych w zakresie sportu i rekreacji, szkoleń integracyjnych, programów z elementami turystyki kwalifikowanej, sportów ekstremalnych oraz wyjazdów motywacyjnych. Naszą ofertę kierujemy do dzieci, młodzieży i dorosłych zainteresowanych aktywnym spędzeniem czasu wolnego.

Oferta, którą proponujemy na naszej stronie, charakteryzuje się dużą elastycznością, natomiast jej końcowy kształt zależy tylko od Was. Jesteśmy do Waszej dyspozycji 365 dni w roku, 7 dni w tygodniu oraz 24 godziny na dobę (tel. kontaktowy 604-814-332 – proszę wysłać SMS oddzwonimy w wolnej chwili).

Zapraszamy do współpracy

baner Fundacji K2
Wyszkolenie Strzeleckie

Typowe szkolenie strzeleckie wymaga zużycia nieproporcjonalnie dużej ilości amunicji w stosunku do osiąganych wyników. Wynik zależy bowiem od bardzo wielu czynników, których wpływ na każdy strzał jest trudny do dokładnej oceny nawet dla doświadczonych instruktorów.
Nawet uważny nadzór instruktora i umiejętność samokontroli u strzelca pozwalają przy normalnym treningu strzeleckim korygować błędy i doskonalić poziom, poświęcając na niego równie dużo czasu co ostrej amunicji. W przypadku obronno-bojowego treningu strzeleckiego liczba ta rośnie w zastraszającym tempie. Dlatego treningi strzeleckie przygotowujące do realnej walki prowadzi się tylko dla wąskiego grona specjalistów z najlepszych jednostek wojska, policji i innych służb mundurowych. Tłumaczy się to trudnościami w organizowaniu strzelania w sytuacjach zbliżonych do rzeczywistych, olbrzymimi kosztami związanymi z potrzebą zużywania dużej liczby amunicji oraz wymogami bezpieczeństwa, które w Polsce chyba najskuteczniej powstrzymują Instruktorów Wyszkolenia Strzeleckiego od dopuszczenia do „biegania i machania” bronią przeciętnych żołnierzy, policjantów, funkcjonariuszy służb mundurowych, pracowników ochrony oraz cywilnych użytkowników broni palnej.
Z pomocą nadeszła jednak technika, dzięki której znacząco można nie tylko obniżyć koszty szkolenia, ale i o wiele lepiej kontrolować błędy i postępy strzelca w czasie treningu strzeleckiego. Zapewniają to nowoczesne symulatory strzeleckie (zwane też trenażerami strzeleckimi lub multimedialnymi strzelnicami) oraz pneumatyczna broń treningowa strzelająca śrutem 4,46 mm lub 4,5 mm, pneumatyczną broń treningową ASG (Air Soft Gun) strzelającą kulkami plastikowymi 6 mm BB, pneumatyczną broń treningową PAINTBALL strzelającą kulami paintballowymi kaliber 0,68 , pneumatyczną broń treningową RAM (Real Action Marker) strzelającą kulami paintballowymi kaliber 0,43 oraz kaliber 0,68. Te właśnie nowoczesne systemy treningowe stwarzają coraz lepsze możliwości kształcenia oraz doskonalenia umiejętności użytkowników broni palnej.

Trening z użyciem broni treningowej nie zastąpi co prawda treningu z prawdziwą bronią palną, lecz może stanowić znakomite uzupełnienie tego treningu oraz można dzięki broni treningowej pozwolić sobie na trening praktycznie w każdym miejscu (pod warunkiem, że pociski nie będą stanowić zagrożenia dla osób postronnych) oraz o każdej porze dnia. Daje to dużo większe możliwości przy aranżacji ćwiczeń i ogranicza koszty wynajmu obiektów.

Przy zastosowaniu odpowiednich limitów amunicyjnych szkolenia i treningi na replikach treningowych zapewniają duży realizm i stanowią doskonałe uzupełnienie procesu szkolenia. Koszty amunicji są nieporównywalnie niższe.

Treningi z wykorzystaniem broni treningowej są całkowicie bezpieczne, a zarazem autentyczne, co daje doskonałe możliwości w szkoleniu podstawowym jak i u osób, które w pracy narażone są na bezpośrednie zagrożenie, a więc pracowników ochrony, konwojentów, specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych, policjantów i żołnierzy.

Trening z wykorzystaniem broni treningowej nie musi być realizowany na strzelnicy, co jest bardzo dużym ułatwieniem przy planowaniu tego typu zajęć. Może być zorganizowany w terenie z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa.
1 NOWY baner K2

Pistolet Poziom Podstawowy cena 150 zł brutto / osobę
Idea wykorzystania broni pneumatycznej w szkoleniu strzeleckim nie jest pomysłem nowym. Już w okresie międzywojennym w armiach niemieckiej i czeskiej powszechnie stosowano broń pneumatyczną do treningu strzeleckiego. W rosyjskich siłach zbrojnych od wielu już lat stosuje się broń pneumatyczną do podstawowego treningu strzeleckiego – pistolety (np. Bajkał MP 654K Makarov, Baikał IZH MP-655K), pistolety maszynowe (np. Drozd 661K) karabinek automatyczny AK 74M (Yunker-3). Podstawową cechą tej broni jest maksymalne upodobnienie do broni etatowej, zarówno pod względem wymiarów jak i masy.
Do podobnych systemów treningowych powrócono obecnie. Opracowane przez konstruktorów pistolety i karabinki pneumatyczne stanowią treningową wersję służbowej broni. Założeniem twórców było wykonanie broni w taki sposób, aby czynności obsługowe i nawyki strzelca były identyczne, jak w posługiwaniu się bronią bojową. Warto podkreślić, że zadanie to w pełni udało się zrealizować – a broń pneumatyczna stała się dobrym trenażerem broni bojowej nadającą się do treningu wstępnego.
Trening z wykorzystaniem broni pneumatycznej nie musi być realizowany na strzelnicy, co jest bardzo dużym ułatwieniem przy planowaniu tego typu zajęć. Może być zorganizowany w terenie z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa.

Program kursu (około 10 godzin zajęć):
– zasady bezpiecznego posługiwania się pistoletem oraz organizacji zajęć strzeleckich;
– budowa i zasada działania pistoletu;
– omówienie sposobu trzymania pistoletu;
– omówienie zjawiska strzału oraz zasad celnego oddania strzału;
– omówienie zjawiska zacięcia broni oraz zasad postępowania w takiej sytuacji;
– omówienie zasad i sposobu celowania;
– ćwiczenie sposobów prezentacji pistoletu;
– sposoby przekazywania pistoletu;
– omówienie i ćwiczenie czynności manualnych w pistolecie;
– ćwiczenia postaw strzeleckich z pistoletem;
– ćwiczenia techniki użycia pistoletu;
– strzelania ćwiczebne.

Do prowadzenia treningu strzeleckiego w zakresie posługiwania się pistoletem na poziomie podstawowym zostanie wykorzystany następujący sprzęt szkoleniowy:
– zestaw multimedialny do prowadzenia zajęć (rzutnik, laptop, ekran, nagłośnienie).
– gumowe atrapy broni krótkiej – 30 szt. – do ćwiczeń podstawowych;

– pistolet pneumatyczny PM Makarow kaliber 4,46 BB – 5 szt.
– pistolet pneumatyczny Beretta M84 kaliber 6 mm ASG – 4 szt.
– pistolet pneumatyczny Colt 1911 kaliber 6 mm ASG – 2 szt.

– rewolwer pneumatyczny Crosman Vigilante – 5 szt.
– pistolet pneumatyczny Walther P-99 RAM kaliber 0,43 – 2 szt.
– Multimedialny Trenażer Strzelecki – 1 zestaw.
baner Fundacji K2

Karabin Automatyczny Poziom Podstawowy cena 200 zł brutto / osobę
Repliki ASG powstały po II wojnie światowej w Japonii aby umożliwić ćwiczenia oddziałom militarnym, które podlegały wówczas rygorystycznym przepisom dotyczącym posiadania i używania broni palnej. U podstaw airsoftu leży więc tradycja bushido, kładąca nacisk na honor, szacunek dla przeciwnika i samodoskonalenie – hasła wciąż żywe w airsofcie.

Trening z wykorzystaniem broni ASG od wielu już lat wykorzystywany jest w siłach zbrojnych, jednostkach specjalnych, policji oraz w służbach mundurowych na całym świecie. W Polsce trening z wykorzystaniem broni pneumatycznej przeprowadzany jest m.in. w Wojsku Polskim – wykorzystując broń ASG trenuje 6 Brygada Powietrznodesantowa im. Generała Stanisława Sosabowskiego, a niedawno został również wyprodukowany karabinek Beryl w pneumatycznej wersji treningowej ASG przez Fabrykę Broni „ŁUCZNIK” w Radomiu oraz firmę ARES. Karabinek Beryl ASG jest obecnie kupowany ze środków finansowych prywatnie przez wielu żołnierzy zawodowych i rezerwy, którzy działają w różnych organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych.

Trening z wykorzystaniem broni ASG nie musi być realizowany na strzelnicy, co jest bardzo dużym ułatwieniem przy planowaniu tego typu zajęć. Może być zorganizowany w terenie z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa.

Program kursu (około 10 godzin zajęć):
– zasady bezpiecznego posługiwania się karabinkiem oraz organizacji zajęć strzeleckich;
– budowa i zasada działania karabinka;
– omówienie sposobu trzymania karabinka;
– omówienie zjawiska strzału oraz zasad celnego oddania strzału;
– omówienie zjawiska zacięcia broni oraz zasad postępowania w takiej sytuacji;
– omówienie zasad i sposobu celowania;
– ćwiczenie sposobów prezentacji karabinka;
– sposoby przekazywania karabinka;
– omówienie i ćwiczenie czynności manualnych w karabinku;
– ćwiczenia postaw strzeleckich z karabinkiem;
– ćwiczenia techniki użycia karabinka;
– strzelania ćwiczebne.

Do prowadzenia treningu strzeleckiego w zakresie posługiwania się karabinkiem automatycznym na poziomie podstawowym zostanie wykorzystany następujący sprzęt szkoleniowy:
– zestaw multimedialny do prowadzenia zajęć (rzutnik, laptop, ekran, nagłośnienie).
Multimedialny Trenażer Strzelecki – 1 zestaw.
– broń treningowa ASG karabinek pneumatyczny AKS-74U kaliber 6 mm BB – 20 szt.
– gumowe atrapy karabinka automatycznego systemu AK-47 – 30 szt.

1 NOWY baner K2

Strzelba Pump-Action Poziom Podstawowy cena 200 zł brutto / osobę

Całkowitą nowością w Polsce jest wykorzystanie broni treningowej typu Paintball w treningu strzeleckim. Na świecie już wcześniej zauważono korzyści płynące z treningu za pomocą tej broni i korzysta z tego rozwiązania coraz więcej profesjonalnych jednostek (np. niemiecka GSG-9). Cały system szkolenia z wykorzystaniem broni treningowej PAINTBALL jest tak pomyślany, aby zapewnić jak największy realizm szkolącym się strzelcom. Znajduje uznanie w organizacjach i stowarzyszeniach zajmujących się szkoleniem w działaniach CQB/CT oraz innych. System treningu jest również polecany jako efektywny sposób szkolenia przez amerykańską organizację NTOA (czyli National Tactical Officers Association, która skupia szkoleniowców z sił specjalnych wojska i policji w USA). Z tego właśnie powodu włączyliśmy te jednostki broni treningowej do prowadzonych przez nas szkoleń.
Trening z wykorzystaniem broni treningowej typu PAINTBALL nie musi być realizowany na strzelnicy, co jest bardzo dużym ułatwieniem przy planowaniu tego typu zajęć. Może być zorganizowany w terenie z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa.

Zapraszamy do zapoznania się z tym systemem szkolenia i broni za pomocą filmu promującego ten koncept szkoleniowy oraz broń treningową systemu RAM:

Program kursu (około 10 godzin zajęć):
– zasady bezpiecznego posługiwania się strzelbą (BLOS) oraz organizacji zajęć strzeleckich;
– budowa i zasada działania strzelby;
– omówienie sposobu trzymania strzelby;
– omówienie zjawiska strzału oraz zasad celnego oddania strzału;
– omówienie zjawiska zacięcia broni oraz zasad postępowania w takiej sytuacji;
– omówienie zasad i sposobu celowania;
– ćwiczenie sposobów prezentacji strzelby;
– sposoby przekazywania strzelby;
– omówienie i ćwiczenie czynności manualnych w strzelbie;
– ćwiczenia postaw strzeleckich z strzelbą;
– ćwiczenia techniki użycia strzelby;
– strzelania ćwiczebne.

Do prowadzenia treningu strzeleckiego w zakresie posługiwania się strzelbą pump-action na poziomie podstawowym zostanie wykorzystany następujący sprzęt szkoleniowy:
– zestaw multimedialny do prowadzenia zajęć (rzutnik, laptop, ekran, nagłośnienie).
Multimedialny Trenażer Strzelecki – 1 zestaw.
– atrapy broni długiej – 30 szt.
– broń treningowa RAM strzelba pneumatyczna SG-68 kaliber 0,68 – 4 szt.

 baner Fundacji K2

Samoobrona (kurs 20 godzin)cena 200 zł brutto / osobę

Samoobrona to proste i nieskomplikowane w nauczaniu metody obrony. Samoobrona nie jest sztuką lub sportem walki, nie służy również zabawie ani rekreacji. Ucząc się technik samoobrony nie ściągasz butów, nie przebierasz się w strój sportowy lub kimono – trenujesz w takim stroju, w jakim chodzisz na co dzień. Tylko wtedy ma to sens.
ESDSSamoobrona jest łatwa do opanowania i zapamiętania. Dzięki prostocie i metodom szkoleniowym łatwo sobie przypomnieć jej techniki w chaosie rzeczywistej konfrontacji. Dzięki opracowanym metodom szkoleniowym każdy może nauczyć się zadawać mocne ciosy — niezależnie od swojego wieku.
Techniki samoobrony wywodzą się z wielu sztuk i sporów walki, policyjnych oraz wojskowych systemów walki wręcz. Techniki te wybrano ze względu na to, że są łatwe w nauczaniu i zawsze skuteczne. No prawie zawsze, ponieważ ich skuteczność zależy tylko i wyłącznie od ciebie. Od tego czy zdecydujesz się je zastosować.

Celem naszych szkoleń i kursów jest przekazanie kursantowi maksymalnych umiejętności walki obronnej w jak najkrótszym czasie. Samoobrona zapewnia kursantom naprawdę skuteczne reakcje na rzeczywiste ataki. Liczba uczonych ciosów jest minimalna, więc minimalny jest też czas potrzebny na ich faktyczne opanowanie. Podstawowym elementem każdego szkolenia ukierunkowanego na zwiększenie szans na przeżycie jest opracowanie metod poprawiających czas reakcji osoby w stresie podczas walki. Uproszczone podejście jest koniecznością.

Skąd przekonanie, że to, czego uczymy, jest najefektywniejszą drogą rozwoju ogólnej samoobrony w naszym społeczeństwie?

Po pierwsze, nasze kursy są krótkie, a nasze metody proste. Nie trzeba poświęcać wielu godzin tygodniowo na szkolenie — można się zająć swoimi sprawami. Nie trzeba poświęcać czasu na wyuczenie się skomplikowanych lub sportowych ruchów.
Po drugie, prawdopodobieństwo, że kursant się zrani lub ulegnie kontuzji podczas ćwiczenia naszych metod, jest bardzo małe, mimo że czasami sytuacja wygląda groźnie.
Po trzecie, wszystko, czego uczymy w trakcie kursów jest zgodne z prawem. Musimy bowiem pamiętać o tym, że każde podjęte przez nas działanie obronne zaczyna się na ulicy, ale swój koniec może mieć na posterunku policji, a nawet w sądzie.
Po czwarte, w technikach samoobrony jest stosowana otwarta dłoń — metoda, która powoduje minimalne obrażenia, nawet jeśli adresat ciosów zostanie powalony na ziemię. Oczywiście jest w tym coś więcej, ale tego uderzenia można się nauczyć w kilka minut, a w parę godzin można je opanować naprawdę dobrze. Duży obszar uderzenia otwartą dłonią niezwykle skutecznie pobudza wiele zakończeń nerwowych, które w następstwie próbują wysłać komunikat przez ośrodkowy układ nerwowy do mózgu. W wyniku próby przekazania tak dużej ilości informacji wąskim kanałem ośrodkowy układ nerwowy musi się wyłączyć i ponownie włączyć. Następuje zamroczenie.

Samoobrona jest przeznaczona dla osób cywilnych. Uprzedzamy „komandosów”, że samoobrona której nauczamy nie została stworzona na potrzeby żadnej jednostki specjalnej wojska lub policji (oni uczą się walki wręcz), nie uczymy technik zabijania oraz nie mamy żadnej „groźnie” brzmiącej nazwy stylu, szkoły lub systemu walki. Samoobrona której uczymy została stworzona dla ludzi chcących sobie poradzić w nagłym wypadku, w sytuacji zagrożenia utratą zdrowia lub życia. Chcących bronić siebie lub swoich bliskich. Czyli zwyczajnych ludzi.

W związku z powyższym zastrzegamy sobie prawo do wykluczenia z udziału w naszych szkoleniach osób, przed którymi być może przyjdzie nam się bronić w realnej sytuacji na ulicy. Decyzja w tej sprawie zawsze należy do instruktora i nie ma od niej odwołania.

Nowością w treningu samoobrony jest wykorzystanie Pancerza Agresora do zajęć. Pancerz Agresora jest całkowicie unikalnym strojem treningowym. Strój ten został stworzony specjalnie dla potrzeb nauki samoobrony, walki wręcz i technik interwencji. Chroni on podczas treningu całe ciało instruktora w taki sposób, że osoba ćwicząca może uderzać instruktora i kopać go z pełną siłą i szybkością w każde miejsce prawie bez żadnych ograniczeń. Pozwala to na prowadzenie realistycznych treningów samoobrony.

Do prowadzenia zajęć samoobrony wykorzystujemy następujący sprzęt szkoleniowy:
– zestaw multimedialny do prowadzenia zajęć (rzutnik, laptop, ekran, nagłośnienie).
– manekiny treningowy anatomiczny do treningu kopnięć i uderzeń– 2 szt.
– Tarcze treningowe duże – 9 szt.
– Tarcze treningowe średnie – 4 szt.
– Tarcze treningowe małe tzw. „packi trenera” – 60 szt.
– Kaski ochronne – 8 szt.
– Manekiny treningowe do treningu walki w parterze – 4 szt.
– Pancerz Agresora – 1 szt.

1 NOWY baner K2
Taktyka i Techniki Interwencji (kurs 20 godzin) cena 200 zł brutto / osobę

Głównym zadaniem zajęć z zakresu taktyki i technik interwencji jest nauczanie i doskonalenie umiejętności stosowania środków przymusu bezpośredniego. Znaczna część szkolenia poświęcona jest wykorzystaniu siły fizycznej (techniki obrony i ataku oraz sposoby zmuszania osoby do wykonania poleceń). Wspomniane zadania realizowane są z wykorzystaniem technik walki zaczerpniętych z różnych sportów, sztuk czy systemów bojowych walki.
Techniki interwencji to nie samoobrona, choć w pewnym stopniu te dwie dyscypliny mogą zawierać wspólne cele. W ramach nauczania i doskonalenia umiejętności można wprowadzać elementy rywalizacji, co zwiększa dynamikę zajęć i zaangażowanie ćwiczących.
Techniki interwencji nie są również walką wręcz mimo że część rozwiązań może znaleźć zastosowanie w szkoleniu, to należy pamiętać, że zadaniem żołnierza na polu walki jest neutralizacja celu za wszelką cenę.

Stosowanie jakichkolwiek ciosów może wynikać tylko z odpierania zamachu na życie lub zdrowie. Największy nacisk w szkoleniu z zakresu taktyki i technik interwencji kładziony jest na wykorzystanie środków przymusu bezpośredniego pozostających na indywidualnym wyposażeniu (siła fizyczna, pałka służbowa, ręczny miotacz gazu obronnego, kajdanki, paralizator oraz broń palna). Znajomość poszczególnych elementów technicznych musi ściśle korespondować z taktyką ich stosowania.
W szerszym znaczeniu taktyka interwencji to racjonalne wykorzystanie środków interwencji w celu efektywnego jej przeprowadzenia.

Zajęcia mają na celu naukę umiejętności obronny w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia, stosowania środków przymusu bezpośredniego oraz posługiwania się bronią palną z uwzględnieniem zasad i procedur ich stosowania z elementami taktyki oraz techniki interwencji.

Do prowadzenia zajęć Taktyki i Techniki Interwencji wykorzystujemy następujący sprzęt szkoleniowy:
– zestaw multimedialny do prowadzenia zajęć (rzutnik, laptop, ekran, nagłośnienie).
– Tarcze treningowe duże – 9 szt.
– Tarcze treningowe średnie – 4 szt.
– Tarcze treningowe małe tzw. „packi trenera” – 60 szt.
– Kaski ochronne – 8 szt.
– pałki wielofunkcyjne TONFA AITO – 40 szt.
– kajdanki treningowe policyjne – 15 szt.
– kajdanki treningowe ASP sztywne tzw. QUIK-KUF – 3 szt.
– kajdanki treningowe ASP zawiasowe – 2 szt.
– kajdanki treningowe ASP łańcuszkowe – 2 szt.
– kajdanki treningowe nylonowe – 20 szt.
– gumowa atrapa broni krótkiej – 30 szt.
– gumowa atrapa broni długiej AK-47 – 30 szt.
– gumowa atrapa noża 20 szt.
– Pancerz Agresora – 1 szt.

 baner Fundacji K2

Pierwsza Pomoc Przedmedyczna (kurs 20 godzin) – cena 200 zł brutto / osobę

Wypadki i urazy stanowią trzecią przyczynę zgonów Polaków po chorobach układu krążenia i nowotworach.
Znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy ma nieocenione znaczenie. System ochrony zdrowia zawsze działa z pewnym opóźnieniem, szczególnie odczuwalnym w sytuacjach nagłego zagrożenia zdrowia i życia. Do czasu przybycia wykwalifikowanych służb ratunkowych, przeszkoleni świadkowie zdarzeń mogą ograniczyć skutki urazów, a nawet uratować życie poszkodowanych poprzez właściwe udzielenie pomocy. Należy dążyć do poprawy znajomości zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy, gdyż życie poszkodowanego w największym stopniu zależy od umiejętnego udzielenia pomocy przez świadków zdarzenia.

Wiele osób, które nigdy nie uczestniczyło w kursach pierwszej pomocy uważa, że czynności jakie wykonuje świadek zdarzenia (tzw. ratownik przedmedyczny), są skomplikowane i bardzo trudne. Nic bardziej mylnego. Każda osoba, po stosunkowo krótkim kursie może skutecznie udzielić pierwszej pomocy poszkodowanemu. Kursy są tak opracowane, że pozwalają na szybkie nauczenie kursanta zasad udzielania pomocy poszkodowanemu w prosty i przyjazny sposób.

DSC00222

Program Kursu:
– Skuteczne wzywanie pomocy medycznej, numery alarmowe,
– Aspekty prawne udzielania pierwszej pomocy,
– Apteczka pierwszej pomocy,
– Ocena miejsca zdarzenia oraz korzystanie ze środków ochrony osobistej,
– Postępowanie w sytuacji utraty przytomności,
– Resuscytacja krążeniowo– oddechowa (niemowlę, dziecko, osoba dorosła),
– Resuscytacja krążeniowo–oddechowa + pełny kurs AED (Zautomatyzowany Defibrylator Zewnętrzny),
– Postępowanie przy krwotoku, bandażowanie i opatrywanie ran,
– Zadławienia,
– Padaczka,
– Postępowanie w przypadku użądlenia, ukąszenia i pogryzienia,
– Zawał serca,
– Poważne rany (postrzałowe, cięte, amputacje, ciało obce),
– Poważne oparzenia (termiczne i chemiczne),
– Urazy kręgosłupa,
– Wychłodzenie i przegrzanie,
-Utonięcia,
– Poszkodowany we wstrząsie,
– Wypadek komunikacyjny,
– Znaczenie czasu w urazach,
– Psychologiczne aspekty udzielania pierwszej pomocy,
– Etyczne i prawne aspekty udzielania pierwszej pomocy,

RATUJ ZYCIE1
Do realizacji Kursów Pierwszej Pomocy Przedmedycznej zostanie wykorzystany następujący sprzęt szkoleniowy:

– Manekiny treningowe do pozoracji działań ratowniczych – 4 szt.
– Fantom Little Anne do nauki RKO – osoby dorosłej – 5 szt.
– Fantom Little Junior do nauki RKO – dziecka – 9 szt.
– Fantom Baby Anne do nauki RKO – niemowlęcia – 9 szt.
– Defibrylatory treningowe AED – 5 szt.
– Urządzenie do nauki tzw. chwytu odkrztuszającego ACT FAST – 6 szt.
Fantom do zadławień – Laerdal Choking Charlie2 szt.
– Zestaw multimedialny do prowadzenie kursu (laptop, rzutnik, ekran, zestaw nagłośnienia).

1 NOWY baner K2

Warunki uruchomienia kursu:

  1. Zbierz grupę min. 20 osób i skontaktuj się z nami mailowo;
    fundacja-k2@tlen.pl

lub kontakt telefoniczny (wyślij SMS my oddzwonimy) – 604 814 332 – Aleksander Pietryka.

2. Terminy kursów są każdorazowo uzgadniane z osobami zainteresowanymi. Istnieje możliwość zorganizowania kursu każdego dnia roku. Jesteśmy do Waszej dyspozycji 365 dni w roku. Wymaga to jednak wcześniejszego uzgodnienia z Nami.

  1. Wpłacenie zaliczki 50% ceny kursu na nr konta bankowego Fundacji K2 – na 30 dni przed rozpoczęciem Kursu. Reszta w dniu uruchomienia kursu gotówką na miejscu.

Informacje dodatkowe:
1.
W ramach kursu każdy uczestnik ma zapewniony program, materiały szkoleniowe, sprzęt specjalistyczny do zajęć oraz opiekę instruktorów zajęć specjalistycznych. Każdy uczestnik kursu po skończonym szkoleniu dostaje również ZAŚWIADCZENIE ukończonego szkolenia.
2. Kurs organizowany jest w formie otwartej tzn. dostępnej dla wszystkich osób zainteresowanych udziałem w kursie (po zebraniu odpowiedniej grupy organizowany jest kurs) oraz w formie zamkniętej dla grup zorganizowanych (grupy szkolne, paramilitarne, firmy i instytucje) w postaci warsztatów, kursów, biwaków, imprez integracyjnych, wycieczek i obozów.