Ratuj Życie!

Wypadek to dziwna rzecz.
Nigdy go nie ma,
dopóki się nie wydarzy.
A.A Milne

Każdy z nas może stanąć wobec konieczności podjęcia działań zmierzających do ratowania życia człowieka – wcale nie wykluczone, że osoby nam bliskiej…

Jednym z celów statutowych Fundacji K2 jest ochrona i promocja zdrowia, w związku z tym postanowiliśmy podjąć intensywne działania w tym kierunku poprzez nasz nowy program o charakterze edukacyjno-szkoleniowym z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej „Ratuj Życie!” dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

RATUJ ZYCIE1
Program edukacyjny „Ratuj Życie!” skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz osób dorosłych. Umiejętność udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej powinna być w społeczeństwie powszechna, gdyż nie wiadomo kiedy i od kogo będziemy tej pomocy oczekiwali. Sytuacja zagrożenia życia i zdrowia, które wymagają natychmiastowej interwencji mogą spotkać każdego i wszędzie. Możemy się w nich znaleźć zarówno w roli poszkodowanego jak i osoby, która znajdzie się w miejscu zdarzenia jako udzielający pierwszej pomocy.

Szkolenie tematyczne:
Nagłe Zatrzymanie Krążenia - Algorytm Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej
(realizowane szkołach podstawowych i ponadpodstawowych)

Przyjdzie taki dzień, może wcześniej niż myślisz, kiedy będziesz trzymał w swoim ręku ludzkie życie… Od ciebie będzie ono zależało, od tego, co zrobisz. Życie wielu osób — poszkodowanego, jego rodziny, świadków zdarzenia, również Twoje — może zostać oddane w ręce przypadkowej osoby. Wydaje się to bardzo proste i oczywiste – trzeba reagować w sytuacjach zagrażających życiu lub zdrowiu drugiego człowieka. Każdy przytaknie i potwierdzi swoją gotowość do ratowania. Nie każdy jednak w chwili rzeczywistego zagrożenia będzie wiedział, co ma zrobić – od czego zacząć i czy w ogóle cokolwiek zaczynać, jak podejść, czego użyć, jak ocenić, co się mogło stać, sprawdzić funkcje życiowe, jak wezwać pomoc…RATUJ ZYCIE 2Zgony z przyczyn nagłych takich jak Nagłe Zatrzymanie Krążenia (NZK), stanowią ogromną liczbę wśród wszystkich przyczyn zgonów społeczeństwa – szacuję się, że z tego powodu umiera w Polsce około 80 000 osób rocznie.  Dzieje się tak dlatego, że świadkowie zdarzenia nie podejmują czynności ratowniczych przed przybyciem pogotowia ratunkowego. A to właśnie „wczesne podjęcie Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej przez świadków zdarzenia może podwoić a nawet potroić szanse przeżycia” ( Międzynarodowe Wytyczne do Resuscytacji 2010). Wyposażeni w odpowiednią wiedzę i umiejętności świadkowie zdarzenia stają się potencjalnie osobami przygotowanymi do działania i pomagania innym. Często wypadki zaskakują nas w różnych miejscach. Dlatego ważną umiejętnością w życiu każdego człowieka jest umiejętność ratowania ludzkiego życia. Poprzez realizację naszego programu edukacyjnego „Ratuj Życie!” chcemy spowodować, że ludzie przestaną być obojętni wobec osób potrzebujących pierwszej pomocy przedmedycznej.


4
Algorytm Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej (tzw. Algorytm RKO) ma istotne znaczenie i może poprawić bezpieczeństwo osób poszkodowanych i jakość udzielanej pierwszej pomocy przedmedycznej, a tym samym spowodować, że będzie ona bardziej profesjonalna i skuteczna.
W historii medycyny ratunkowej jednym z największych dobrodziejstw było wprowadzenie czynności ratunkowych, które obecnie nazywamy „RESUSCYTACJĄ KRĄŻENIOWO–ODDECHOWĄ”, a które to czynności ratownicze umożliwiają zwiększenie szans na przeżycie osoby, która jest nieprzytomna i nieoddychająca. Algorytm RKO jest to krótki, hasłowy opis działań które wykonujemy przy poszkodowanym w przypadku kiedy jest nieprzytomny i nastąpiło u niego Nagłe Zatrzymanie Krążenia.
1W trakcie realizowanych zajęć uczestnicy będą używali swoich indywidualnych maseczek do resuscytacji – maseczki z filtrem antybakteryjnym do ćwiczeń resuscytacji na fantomach. Filtr antybakteryjny zabezpiecza przed zakażeniem i zapewnia komfort psychiczny osobie ćwiczącej lub przeprowadzającej resuscytację. Maseczki dają dodatkowe zabezpieczenie ćwiczącym, którzy nie chcą bezpośredniego kontaktu ze skórą manekina-fantoma. Niestety nie ma innej możliwości wyćwiczenia oddechów ratowniczych na fantomach jak tylko przez swoją indywidualną maseczkę RKO.

Czas trwania zajęć
2 godziny lekcyjne.

Ilość uczestników zajęć – do 30 osób (szkoła podstawowa, ponadgimnazjalna).
Miejsce zajęć – na terenie Państwa placówki.

Sprzęt szkoleniowy30 fantomów firmy Laerdal do nauki Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej.

Program zajęć:
1. Wzywanie służb ratunkowych.
2. Zachowanie się w miejscu wypadku.
3. Pierwsza Pomoc Przedmedyczna w przypadku niedrożności dróg oddechowych.
4. Pierwsza Pomoc Przedmedyczna przy braku oddechu lub nieprawidłowym oddechu osoby poszkodowanej.

Sprzęt szkoleniowy do realizacji zajęć:
- fantom osoby dorosłej do nauki RKO Laerdal Little Anne –10 szt.
- fantom dziecka do nauki RKO Laerdal Little Junior – 10 szt.
- fantom niemowlęcia do nauki RKO Laerdal Baby Anne – 10 szt.
- kamizelki ACT FAST do nauki pierwszej pomocy przedmedycznej przy zadławieniu całkowitym osoby poszkodowanej w wieku 1-99 lat – 8 szt.
- fantom do nauki pierwszej pomocy przedmedycznej u zadławionego niemowlęcia –  22 szt.

Wszyscy uczestnicy, którzy pomyślnie ukończą całe szkolenie (zaliczą obowiązkowe ćwiczenia) dostaną imienny certyfikat ukończenia szkolenia w zakresie Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej u niemowląt, dzieci oraz osób dorosłych.
———————————————————————
Informacje dla zamawiającego:
Maseczka RKO - 1 maseczka treningowa / uczestnika zajęć.
Mini Apteczka RKO / uczestnika zajęć.
Certyfikat udziału w zajęciach / uczestnika zajęć.

Cena za wszystko  – 20 zł / za każdego uczestnika zajęć.

Minimum 60 uczestników zajęć.
———————————————————————

 

Więcej informacji udziela:
p. Agnieszka Pawlus tel. 603 255 457 (proszę wysłać SMS oddzwonimy w wolnej chwili).
mail: fundacja-k2@tlen.pl

——————————————————————————————————————————–

KURSY SPECJALISTYCZNE – Szkoła podstawowa oraz ponadpodstawowa, organizacje pozarządowe (np. JS Strzelec, środowiska harcerskie, klasy mundurowe, klasy medyczne oraz klasy ratownicze):
1. Kurs Ratowników BLS/AED - 10 godzin szkoleniowych.

2. Kurs Ratowników Pierwszego Kontaktu  – 10 godzin szkoleniowych.
3. Kurs Ratowników Wsparcia Medycznego –
20 godzin szkoleniowych.

4. Kurs Ratowników Drogowych - 
20 godzin szkoleniowych.
Więcej informacji udziela: 
p. Agnieszka Pawlus tel. 603 255 457 mail: fundacja-k2@tlen.pl

KURSY SPECJALISTYCZNE – dla osób dorosłych, zakładów pracy, firm i instytucji publicznych (ważne do celów BHP):
1. Kurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej BLS/AED
5 godzin szkoleniowych.
2. Kurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej
- 10 godzin szkoleniowych.
3. Kurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej
- 20 godzin szkoleniowych.

Nasze kursy honorowane są przez służby BHP oraz Państwową Inspekcję Pracy.
Więcej informacji udziela: p. Agnieszka Pawlus tel. 603 255 457 mail: fundacja-k2@tlen.pl

Nie musisz przyjeżdżać do nas, zaproś nas do siebie!
(Województwa: Opolskie, Śląskie, Małopolskie)