Ratuj Życie!

Wypadek to dziwna rzecz.
Nigdy go nie ma,
dopóki się nie wydarzy.
A.A Milne

Każdy z nas może stanąć wobec konieczności podjęcia działań zmierzających do ratowania życia człowieka – wcale nie wykluczone, że osoby nam bliskiej…

Jednym z celów statutowych Fundacji K2 jest ochrona i promocja zdrowia, w związku z tym postanowiliśmy podjąć intensywne działania w tym kierunku poprzez nasz nowy program o charakterze edukacyjno-szkoleniowym z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej „Ratuj Życie!” dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

RATUJ ZYCIE1
Program edukacyjny „Ratuj Życie!” skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz osób dorosłych. Umiejętność udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej powinna być w społeczeństwie powszechna, gdyż nie wiadomo kiedy i od kogo będziemy tej pomocy oczekiwali. Sytuacja zagrożenia życia i zdrowia, które wymagają natychmiastowej interwencji mogą spotkać każdego i wszędzie. Możemy się w nich znaleźć zarówno w roli poszkodowanego jak i osoby, która znajdzie się w miejscu zdarzenia jako udzielający pierwszej pomocy.

Szkolenie tematyczne:
Nagłe Zatrzymanie Krążenia - Algorytm Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej
(realizowane w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych)

Przyjdzie taki dzień, może wcześniej niż myślisz, kiedy będziesz trzymał w swoim ręku ludzkie życie… Od ciebie będzie ono zależało, od tego, co zrobisz. Życie wielu osób — poszkodowanego, jego rodziny, świadków zdarzenia, również Twoje — może zostać oddane w ręce przypadkowej osoby. Wydaje się to bardzo proste i oczywiste – trzeba reagować w sytuacjach zagrażających życiu lub zdrowiu drugiego człowieka. Każdy przytaknie i potwierdzi swoją gotowość do ratowania. Nie każdy jednak w chwili rzeczywistego zagrożenia będzie wiedział, co ma zrobić – od czego zacząć i czy w ogóle cokolwiek zaczynać, jak podejść, czego użyć, jak ocenić, co się mogło stać, sprawdzić funkcje życiowe, jak wezwać pomoc…RATUJ ZYCIE 2Zgony z przyczyn nagłych takich jak Nagłe Zatrzymanie Krążenia (NZK), stanowią ogromną liczbę wśród wszystkich przyczyn zgonów społeczeństwa – szacuję się, że z tego powodu umiera w Polsce około 80 000 osób rocznie.  Dzieje się tak dlatego, że świadkowie zdarzenia nie podejmują czynności ratowniczych przed przybyciem pogotowia ratunkowego. A to właśnie „wczesne podjęcie resuscytacji krążeniowo-oddechowej przez świadków zdarzenia może podwoić a nawet potroić szanse przeżycia” ( Międzynarodowe Wytyczne do Resuscytacji 2010). Wyposażeni w odpowiednią wiedzę i umiejętności świadkowie zdarzenia stają się potencjalnie osobami przygotowanymi do działania i pomagania innym. Często wypadki zaskakują nas w różnych miejscach. Dlatego ważną umiejętnością w życiu każdego człowieka jest umiejętność ratowania ludzkiego życia. Poprzez realizację naszego programu edukacyjnego „Ratuj Życie!” chcemy spowodować, że ludzie przestaną być obojętni wobec osób potrzebujących pierwszej pomocy przedmedycznej.

4Algorytm Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej (tzw. Algorytm RKO) ma istotne znaczenie i może poprawić bezpieczeństwo osób poszkodowanych i jakość udzielanej pierwszej pomocy przedmedycznej, a tym samym spowodować, że będzie ona bardziej profesjonalna i skuteczna.
W historii medycyny ratunkowej jednym z największych dobrodziejstw było wprowadzenie czynności ratunkowych, które obecnie nazywamy „RESUSCYTACJĄ KRĄŻENIOWO–ODDECHOWĄ”, a które to czynności ratownicze umożliwiają zwiększenie szans na przeżycie osoby, która jest nieprzytomna i nieoddychająca. Algorytm RKO jest to krótki, hasłowy opis działań które wykonujemy przy poszkodowanym w przypadku kiedy jest nieprzytomny i nastąpiło u niego Nagłe Zatrzymanie Krążenia.
1W trakcie realizowanych zajęć uczestnicy będą używali swoich indywidualnych maseczek do resuscytacji – maseczki z filtrem antybakteryjnym do ćwiczeń resuscytacji na fantomach. Filtr antybakteryjny zabezpiecza przed zakażeniem i zapewnia komfort psychiczny osobie ćwiczącej lub przeprowadzającej resuscytację. Maseczki dają dodatkowe zabezpieczenie ćwiczącym, którzy nie chcą bezpośredniego kontaktu ze skórą manekina-fantoma. Niestety nie ma innej możliwości wyćwiczenia oddechów ratowniczych na fantomach jak tylko przez swoją indywidualna maseczkę RKO.

Czas trwania zajęć
1 godzina lekcyjna.

Ilość uczestników zajęć – do 30 osób (szkoła podstawowa, gimnazjalna i ponadgimnazjalna).
Miejsce zajęć – na terenie Państwa placówki.

Sprzęt szkoleniowy30 fantomów firmy Laerdal do nauki Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej.
———————————————————————
OPCJA 1
Maseczka RKO1 maseczka/uczestnika zajęć.

Cena za wszystko  – 10 zł / uczestnika zajęć.
Minimum 90 uczestników zajęć.
———————————————————————
OPCJA 2
Maseczka RKO - 1 maseczka/uczestnika zajęć.
Mini Apteczka RKO -
 1 maseczka/uczestnika zajęć.
Cena za wszystko  - 15 zł / uczestnika zajęć.
Minimum 90 uczestników zajęć.

Więcej informacji udziela:
p. Agnieszka Pawlus tel. 603 255 457 (proszę wysłać SMS oddzwonimy w wolnej chwili).
mail: fundacja-k2@tlen.pl

 

KURSY SPECJALISTYCZNE – Szkoła podstawowa:
1. Kurs Ratowników Pierwszego Kontaktu
(dla uczniów klas 4-6) – 5 godzin szkoleniowych.
Więcej informacji udziela: p. Agnieszka Pawlus tel. 603 255 457 mail: fundacja-k2@tlen.pl


KURSY SPECJALISTYCZNE – Szkoła gimnazjalna oraz ponadgimnazjalna:
1. Kurs Ratowników BLS/AED –
5 godzin szkoleniowych.
2. Kurs Ratowników Przedmedycznych
- 10 godzin szkoleniowych.
3. Kurs Ratowników Wsparcia Medycznego
- 20 godzin szkoleniowych.

Więcej informacji udziela: p. Agnieszka Pawlus tel. 603 255 457 mail: fundacja-k2@tlen.pl

KURSY SPECJALISTYCZNE – dla osób dorosłych, zakładów pracy, firm i instytucji publicznych (ważne do celów BHP):
1. Kurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej BLS/AED
5 godzin szkoleniowych.
2. Kurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej
- 10 godzin szkoleniowych.
3. Kurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej
- 20 godzin szkoleniowych.

Nasze kursy honorowane są przez służby BHP oraz Państwową Inspekcję Pracy.
Więcej informacji udziela: p. Agnieszka Pawlus tel. 603 255 457 mail: fundacja-k2@tlen.pl

Nie musisz przyjeżdżać do nas, zaproś nas do siebie!
(Województwa: Opolskie, Śląskie, Małopolskie)