2015 „Bądź bezpieczny na drodze!”

Celem głównym projektu było przeprowadzenie zajęć edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa użytkowników dróg dla min. 1000 uczniów szkół podstawowych (klasy 4-6), gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych.
Do realizacji zajęć wykorzystamy  był Symulator Zderzenia miał on uświadomić dzieciom i młodzieży w sposób praktyczny jak ważne jest zapinanie pasów bezpieczeństwa podczas jazdy pojazdem. Symulator, który był wykorzystany do prowadzenia zajęć imituje sytuację zderzenia pojazdu jadącego z prędkością około 10 km/h z nieruchomą przeszkodą.
DSC_0505
Urządzenie składa się z trzech części. Dwie z nich stanowią równię pochyłą po której zjeżdża platforma z fotelem wyposażonym w pasy bezpieczeństwa. Część jezdna porusza się po równi z osobą przypiętą do fotela, po czym gwałtownie zatrzymuje się. Sytuacja taka sprawia, że pasażer siedzący w fotelu czuje szarpnięcie, lecz zapięte pasy bezpieczeństwa skutecznie go zabezpieczają.

Dzięki zastosowaniu podczas przeprowadzonych zajęć Symulatora Zderzeń liczymy na wzrost liczby osób regularnie zapinających pasy bezpieczeństwa.
RATUJ ZYCIE1W ramach projektu przeprowadziliśmy również Lokalną Kampanię Informacyjną „Ratuj Życie!” – w trakcie której, za pomocą bezpłatnie rozdawanych Kart Algorytmu RKO edukowaliśmy społeczeństwo w zakresie Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej – zespołu działań podejmowanych u osób poszkodowanych nieprzytomnych z zatrzymanym krążeniem.

RATUJ ZYCIE 2Informacja dla placówek oświatowych zainteresowanych udziałem w projekcie:
– projekt jest przeznaczony dla uczniów szkoły podstawowej (klasy 4-6), gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej;
– udział w projekcie jest bezpłatny;
– o udziale w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń;
– zajęcia odbywają się w Państwa placówce;
– zajęcia trwają 1 godzinę lekcyjną / dla 1 klasy uczniów (max. 30 uczniów).

Projekt „Bądź bezpieczny na drodze!” dofinansowany był ze środków Urzędu Miasta w Żywcu.