2015 MON „Dziś – Jutro – Pojutrze”

 

„Dziś-Jutro-Pojutrze” – przygotowanie młodzieży do zawodowej służby wojskowej i służby w Narodowych Siłach Rezerwowych

Celem głównym projektu było zorganizowanie kursów obronno-wojskowych w zakresie Pierwszej Pomocy Przedmedycznej i Wyszkolenia Strzeleckiego dla 400 osób zamieszkujących województwo Opolskie, Śląskie oraz Małopolskie.

Pierwsza Pomoc Przedmedyczna – w ramach kursu uczestnicy przeszli 20-godzinne szkolenie. Kurs ten miał na celu zwiększenie motywacji i samodzielności w podejmowanych działaniach ratowniczych. Po pozytywnym zaliczeniu ćwiczeń wszyscy uczestnicy dostali zaświadczenie o ukończeniu Kursu Ratowników Wsparcia Medycznego w zakresie technik udzielania Pierwszej Pomocy Przedmedycznej.

Wyszkolenie Strzeleckie – w ramach kursu uczestnicy przeszli 20-godzinne szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i posługiwania się bronią typu karabin, strzelba oraz pistolet. Kurs przeznaczony był dla osób z małym doświadczeniem w posługiwaniu się bronią. Kurs po pozytywnym zaliczeniu ćwiczeń praktycznych skończył się wydaniem zaświadczenia o ukończeniu Kursu Podstawowego Strzelań Obronnych.

 

4 Znak promocyjny Wojska Polskiego

Więcej informacji o projekcie:

tel. 604-814-332

fundacja-k2@tlen.pl

orzel_MON

REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO

Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poprzez organizację przedsięwzięcia pt. „Dziś – Jutro – Pojutrze” – przygotowanie młodzieży do zawodowej służby wojskowej i służby w Narodowych Siłach Rezerwowych.

Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej.