2014 „W nagłym wypadku”

W Polsce corocznie umiera kilka tysięcy osób tylko dlatego, że świadkowie zdarzenia nie podejmują czynności ratowniczych przed przybyciem pogotowia ratunkowego. A to właśnie „wczesne podjęcie resuscytacji krążeniowo-oddechowej przez świadków zdarzenia może podwoić a nawet potroić szanse przeżycia” ( Międzynarodowe Wytyczne do Resuscytacji 2010). Wyposażeni w odpowiednią wiedzę i umiejętności świadkowie zdarzenia stają się potencjalnie osobami przygotowanymi do działania i pomagania innym. Często wypadki zaskakują nas w różnych miejscach. Dlatego ważną umiejętnością w życiu każdego człowieka jest umiejętność ratowania ludzkiego życia. Poprzez realizację naszego projektu chcemy spowodować, że ludzie przestaną być obojętni wobec osób potrzebujących pierwszej pomocy przedmedycznej.

Celem głównym projektu jest zorganizowanie Kursów Pierwszej Pomocy Przedmedycznej dla 100 dorosłych mieszkańców miasta Żywiec.

Koordynator projektu:

Aleksander Pietryka tel. 604-814-332 e-mail: fundacja-k2@tlen.pl

Projekt „W nagłym wypadku” – realizowany jest w ramach projektu dofinansowanego ze środków Urzędu Miasta w Żywcu.

 

herb_zywiec