Kurs Pediatryczny PPP

Kurs Pediatryczny
Pierwszej Pomocy Przedmedycznej

10 godzin szkoleniowych
150 zł / uczestnika
1 aga

Kurs ten przeznaczony jest przede wszystkim dla rodziców i osób wychowujących dzieci, nauczycieli i opiekunów. Pozwala zrozumieć różnicę pomiędzy budową dziecka i osoby dorosłej oraz odpowiednio zmodyfikować swoje postępowanie. Poruszane są także niezwykle istotne aspekty psychologiczne.

 

Celem Kursu jest:

– prawne i praktyczne przygotowanie uczestników do ratowania życia dziecka w sytuacji zagrożenia,

– zahamowanie lęku przed skutkami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej u dzieci,

– wyposażenie uczestników w niezbędną wiedzę z zakresu pierwszej pomocy dzieciom poszkodowanym w wypadkach.

 

Program kursu:

– Najczęstsze przyczyny występowania nagłego stanu zagrożenia życia u dzieci;

– Specyfika współpracy układów : krążenia, oddechowego i nerwowego u dzieci;

– Elementy anatomii i fizjologii dziecka dla potrzeb ratownictwa społecznego;

– Budowa ciała dziecka – różnice między dziećmi, a dorosłymi;

– Zasady udzielania pierwszej pomocy dzieciom;

– Ocena stanu poszkodowanego dziecka, kontrola czynności życiowych;

– Postępowanie z dzieckiem nieprzytomnym;

– Podstawowe Podtrzymywanie Życia u dzieci i niemowląt;

– Zadławienia;

– Nagłe zachorowania;

– Poważne urazy.


Kurs trwa 10 godzin szkoleniowych. Każdy uczestnik Kursu, który zaliczy wszystkie ćwiczenia praktyczne otrzyma zaświadczenie ukończenia Kursu Pediatrycznego Pierwszej Pomocy Przedmedycznej. Zaświadczenie ważne do celów BHP oraz Inspekcji Pracy.

 

Instruktorzy:
Agnieszka Pawlus Instruktor pierwszej pomocy przedmedycznej oraz ratownik medyczny.
Aleksander Pietryka instruktor pierwszej pomocy przedmedycznej BLS/AED.

 

Termin i miejsce realizacji kursu:

Polska -na terenie całego kraju kurs organizowany jest po zebraniu grupy min. 20 osób. Termin kursu do uzgodnienia.

Koszt kursu:
150 zł/osobę – kurs, zaświadczenie ukończenia Kursu (zostanie wydane osobom biorącym udział we wszystkich zajęciach po zaliczeniu wszystkich ćwiczeń) oraz ubezpieczenie NNW. Wystawiamy faktury. Wyżywienie we własnym zakresie.

Zapisy i informacje dodatkowe:
Aleksander Pietryka – tel. 604-814-332 (proszę wysłać SMS oddzwonimy w wolnej chwili).
Zapisy za pośrednictwem poczty elektronicznej: fundacja-k2@tlen.pl

1 NOWY baner K2