2015 „Ratuj na 6-kę!”

Celem głównym projektu było przeprowadzenie kursów pierwszej pomocy przedmedycznej dla młodzieży szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych (50 osób) mieszkańców miasta Żywiec.

Coraz częściej spotykamy się z rożnego rodzaju zagrożeniami w życiu codziennym. Ich skutkiem są nie tylko straty materialne, lecz także obrażenia ciała czy nawet śmierć. Nagły stan zagrożenia życia może nastąpić w najmniej oczekiwanym momencie – zadławienie, wypadek, nagłe zatrzymanie krążenia. Jesteś na to przygotowany? Wiesz co masz zrobić?
Ratuj na 6Właściwa ocena wstępna oraz podjęcie natychmiastowych czynności ratowniczych mogą uratować życie. Do czasu przyjazdu pogotowia ratunkowego nie zawsze przywrócimy poszkodowanemu przytomność, ale zawsze podtrzymamy podstawowe czynności życiowe, prowadząc np. Resuscytację Krążeniowo-Oddechową. Zabiegi resuscytacyjne, podobnie jak inne dziedziny nauki, podlegają regularnemu rozwojowi i zmianom. Nowe wytyczne zapewniają większą skuteczność udzielanej pierwszej pomocy oraz łatwiejsze nauczanie i lepsze zapamiętywanie procedur.
1Kurs prowadzony był według Wytycznych 2010 Europejskiej Rady Resuscytacji (ERC) wydanych we współpracy z Międzynarodowym Komitetem Porozumiewawczym ds. Resuscytacji (ILCOR). Wytyczne te stanowią podstawę wszystkich działań i szkoleń w dziedzinie resuscytacji (zarówno dla ratowników amatorów, jak i wykwalifikowanego personelu medycznego).

Wszyscy uczestnicy zajęć, którzy pomyślnie ukończyli cały Kurs dostali zaświadczenia ukończenia Kursu Pierwszej Pomocy Przedmedycznej.

Bezpłatny Kurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej dla mieszkańców Miasta Żywiec realizowany był w ramach projektu „Ratuj na 6-kę!”. Projekt dofinansowany był ze środków Urzędu Miasta w Żywcu.

Informacja dla placówek oświatowych zainteresowanych udziałem w projekcie:

– projekt jest przeznaczony dla uczniów szkoły gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej;
– udział w projekcie jest bezpłatny;
– o udziale w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń;
– zajęcia odbywają się w Państwa placówce;
– zajęcia trwają 10 godzin lekcyjnych /  grupa max. 30 uczniów.

Do realizacji Kursu zostanie wykorzystany następujący sprzęt szkoleniowy:
– Fantomy Little Anne firmy Laerdal – fantom osoby dorosłej do nauki RKO – 4 szt.
– Fantomy Little Junior firmy Laerdal – fantom dziecka do nauki RKO – 4 szt.
– Fantomy Baby Anne firmy Laerdal – fantom niemowlęcia do nauki RKO – 4 szt.
– Zewnętrzne Defibrylatory Treningowe AED – 4 szt.
– Urządzenie do nauki tzw. chwytu odkrztuszającego ACT FAST – 4 szt.
– Fantom do zadławień – Laerdal Choking Charlie – 2 szt.
– Zestaw multimedialny do prowadzenie kursu (laptop, rzutnik, ekran, zestaw nagłośnienia).

RATUJ ZYCIE1W ramach projektu przeprowadzimy również Lokalną Kampanię Informacyjną „Ratuj Życie!” – w trakcie której, za pomocą bezpłatnie rozdawanych Kart Algorytmu RKO będziemy edukować społeczeństwo w zakresie Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej – zespołu działań podejmowanych u osób poszkodowanych nieprzytomnych z zatrzymanym krążeniem.

RATUJ ZYCIE 2