Sporty Obronne

Sporty obronne są bardzo ważną formą aktywności fizycznej w naszym Klubie. Są to sporty głównie dla ‚twardzieli’, gdyż często wymagają nie lada kondycji, np. zajęcia z samoobrony czy strzelaniu z różnych rodzajów broni. Sporty obronne kształtują odporność psychiczną i fizyczną, uczą dyscypliny oraz współdziałania w grupie, sprawdzają sprawność fizyczną, jak również uczą racjonalnego zachowania w sytuacjach kryzysowych.

Równie istotnym działaniem naszego Klubu jest organizowanie zajęć związanych z pierwszą pomocą przedmedyczną, ratownictwem medycznym, ratownictwem taktycznym (czerwona taktyka) oraz medycyna katastrof.

Sporty obronne kształtują odporność psychiczną i fizyczną, uczą dyscypliny oraz współdziałania w grupie, kierowania grupą, sprawdzają sprawność fizyczną; jak również uczą racjonalnego zachowania w sytuacjach kryzysowych.

Sporty obronne są sprawdzianem predyspozycji do pracy w służbach mundurowych.

Sporty obronne mogą przyjąć następujące formy działania:
1. Wyszkolenie strzeleckie:
– strzelectwo sportowe;
– strzelectwo rekreacyjne (paintball, ASG);
– strzelectwo pneumatyczne (m.in. Air IPSC);
– strzelectwo dynamiczne;
– strzelectwo obronno-bojowe;
– strzelectwo z broni czarnoprochowej.
2. Sporty siłowe i aktywność fizyczna.
3. Sporty wodne.
4. Sporty terenowe:
– biegi na orientację;
– biegi przełajowe;
– sztuka przetrwania w ekstremalnych warunkach (survival);
– wspinaczka.
5. Pierwsza Pomoc Przedmedyczna i ratownictwo medyczne.
6. Sporty lotnicze:
– pilotaż dronów;
– skoki spadochronowe.

Działalność Klubu Sportów Obronnych im. Szarych Szeregów będzie rozwijała się w kierunku pełnego działania w zakresie w/w sportów obronnych.