Wesprzyj nas

Szanowni Państwo,

Fundacja K2 jest młodą organizacją (działamy dopiero od września 2013 roku), lecz to wcale nie oznacza, że jesteśmy organizacją która nic nie robi. W ramach swoich działań statutowych z wykorzystaniem środków publicznych oraz własnych udało się nam przeszkolić:
1 000 osób na Kursach Pierwszej Pomocy Przedmedycznej;
200 osób na Kursach Ratowników Wsparcia Medycznego;
600 osób na Kursach Bezpieczeństwa Osobistego i Samoobrony;
200 osób na Kursach Wyszkolenia Strzeleckiego;
– około 2 000 osób uczyliśmy pierwszej pomocy przedmedycznej podczas spontanicznych akcji, festynów, prelekcji w szkołach oraz działań podejmowanych z partnerami publicznymi, firmami oraz osobami prywatnymi. 

Przed nami następne wyzwania. Chcemy w dalszym ciągu zajmować się organizacją szkoleń w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej, bezpieczeństwa osobistego, samoobrony, oraz obronności kraju. Będziemy w nadchodzącym roku aplikować o środki publiczne na działania w tych obszarach.

Za każde wsparcie naszych działań bardzo dziękujemy!

Zachęcamy do włączenia się we wsparcie działań Fundacji K2 poprzez przekazanie darowizny finansowej na cele statutowe.
Darowiznę przekazaną na wsparcie Fundacji K2 w 2014 roku można odliczyć od podstawy opodatkowania w rocznym zeznaniu dochodowym. Osoby fizyczne i prowadzące działalność gospodarczą mogą dokonać odliczenia do wysokości 6% swojego dochodu. Natomiast osoby prawne mogą pomniejszyć podstawę opodatkowania o kwotę 10% wartości dochodów uzyskanych w danym roku. Osoba fizyczna umieszcza wszelkie szczegóły dotyczące odliczeń w załączniku PIT-O. Osoba prowadząca działalność gospodarczą kwotę przekazanych darowizn wykazuje w rozliczeniach miesięcznych na formularzu CIT-O i w rozliczeniu rocznym CIT-8/O oraz w sprawozdaniu finansowym w informacji dodatkowej. Podatnicy mają obowiązek wykazania w zeznaniu rocznym kwoty przekazanej darowizny, kwoty odliczonej darowizny oraz danych identyfikacyjnych obdarowanego (m.in. jego nazwy, adresu i NIP-u).

Przekazując darowiznę na rzecz Fundacji K2 można pomniejszyć swój dochód w zeznaniu rocznym.

Darowiznę można przekazać Fundacji K2 poprzez wpłatę na konto bankowe:
Fundacja K2
ul. Ogrodowa 6
34-300 Żywiec
Numer konta: PKO Bank Polski SA nr 04 1020 1390 0000 6102 0494 7430
Tytuł wpłaty:  „Darowizna na cele statutowe Fundacji K2”

UWAGA:
Tylko bezpośrednia wpłata na rachunek bankowy pozwala bezpiecznie skorzystać z odliczenia darowizny od dochodu.