Kurs Podstawowy PPP

Kurs Podstawowy
Pierwszej Pomocy Przedmedycznej

10 godzin szkoleniowych
100 zł / uczestnika kursu
15Znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy ma nieocenione znaczenie. System ochrony zdrowia zawsze działa z pewnym opóźnieniem, szczególnie odczuwalnym w sytuacjach nagłego zagrożenia zdrowia i życia. Do czasu przybycia wykwalifikowanych służb ratunkowych, przeszkoleni świadkowie zdarzeń mogą ograniczyć skutki urazów, a nawet uratować życie poszkodowanych poprzez właściwe udzielenie pomocy. Należy dążyć do poprawy znajomości zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy, gdyż życie poszkodowanego w największym stopniu zależy od umiejętnego udzielenia pomocy przez świadków zdarzenia.

Wiele osób, które nigdy nie uczestniczyło w szkoleniach pierwszej pomocy uważa, że czynności ratownicze są skomplikowane i bardzo trudne. Nic bardziej mylnego. Każda osoba, po stosunkowo krótkim kursie lub szkoleniu może skutecznie udzielić pierwszej pomocy poszkodowanemu. Kurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej jest tak opracowany, że pozwala na szybkie nauczenie kursanta zasad udzielania pomocy poszkodowanemu w prosty i przyjazny sposób.

W Polsce corocznie umiera kilka tysięcy osób tylko dlatego, że świadkowie zdarzenia nie podejmują czynności ratowniczych przed przybyciem pogotowia ratunkowego. A to właśnie mi.in.  „wczesne podjęcie Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej przez świadków zdarzenia może podwoić a nawet potroić szanse przeżycia” ( Międzynarodowe Wytyczne 2015 Europejskiej Rady Resuscytacji). Wyposażeni w odpowiednią wiedzę i umiejętności świadkowie zdarzenia stają się potencjalnie osobami przygotowanymi do działania i pomagania innym. Często wypadki zaskakują nas w różnych miejscach. Dlatego ważną umiejętnością w życiu każdego człowieka jest umiejętność ratowania ludzkiego życia. Poprzez realizację naszego projektu chcemy spowodować, że ludzie przestaną być obojętni wobec osób potrzebujących pierwszej pomocy przedmedycznej.
4
Program Kursu Podstawowego Pierwszej Pomocy Przedmedycznej (10 h):
– Aspekty prawne udzielania pierwszej pomocy,
– Ocena miejsca zdarzenia oraz korzystanie ze środków ochrony osobistej.
– Resuscytacja Krążeniowo – Oddechowa (niemowlę, dziecko, osoba dorosła),
– Resuscytacja Krążeniowo – Oddechowa + AED (Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny),
– Pozycja boczna ustalona,
– Padaczka,
– Zawał serca,
– Złamania i zwichnięcia,
– Poważne rany i oparzenia,
– Urazy kręgosłupa,
– Wypadek komunikacyjny.

Kurs trwa 10 godzin szkoleniowych. Każdy uczestnik Kursu, który zaliczy wszystkie ćwiczenia praktyczne otrzyma zaświadczenie ukończenia Kursu Pierwszej Pomocy Przedmedycznej. Zaświadczenie ważne do celów BHP oraz Inspekcji Pracy.


Instruktorzy:

Agnieszka Pawlus – Instruktor pierwszej pomocy przedmedycznej oraz ratownik medyczny.
Aleksander Pietryka – instruktor pierwszej pomocy przedmedycznej BLS/AED.

10

Termin i miejsce realizacji kursu:

Polska -na terenie całego kraju kurs organizowany jest po zebraniu grupy min. 20 osób. Termin kursu do uzgodnienia.

Koszt kursu:
100 zł/osobę – kurs, zaświadczenie ukończenia Kursu (zostanie wydane osobom biorącym udział we wszystkich zajęciach po zaliczeniu wszystkich ćwiczeń) oraz ubezpieczenie NNW. Wystawiamy faktury. Wyżywienie we własnym zakresie.

Zapisy i informacje dodatkowe:
Aleksander Pietryka – tel. 604-814-332 (proszę wysłać SMS oddzwonimy w wolnej chwili).
Zapisy za pośrednictwem poczty elektronicznej: fundacja-k2@tlen.pl

1 NOWY baner K2