2013 „Bądź bezpieczny na drodze!”

 

Mały plakat

W Polsce w wyniku wypadków drogowych rocznie ginie około 4 000 osób.

Nie bądź ofiarą! Nie bądź obojętny!

„Bądź bezpieczny na drodze!”

WS 1

W ramach projektu zostały zorganizowane bezpłatne warsztaty Pierwszej Pomocy Przedmedycznej i Bezpieczeństwa Osobistego dla użytkowników dróg.

66

WIEDZA NA WAGĘ ŻYCIA !

18

XXI wiek jest czasem dynamicznego rozwoju motoryzacji. Sytuacja na polskich drogach, coraz większa liczba użytkowników aut, stres związany z pracą oraz współczesna presja czasu, wpływają na zwiększoną częstotliwość kolizji i wypadków. W Polsce corocznie umiera kilka tysięcy osób tylko dlatego, że świadkowie zdarzenia nie podejmują czynności ratowniczych przed przybyciem pogotowia ratunkowego.

Wyposażony w odpowiednią wiedzę i umiejętności kierowca staje się potencjalnie osobą przygotowaną do działania i pomagania innym. Często wypadki zaskakują kierowców w różnych miejscach. Dlatego ważną umiejętnością w życiu każdego człowieka jest umiejętność ratowania ludzkiego życia. Kierowcy powinni dodatkowo posiadać również wiedzę z zakresu wypadków komunikacyjnych, urazów oraz bezpieczeństwa osobistego na drodze. Powinni posiadać tą wiedzę, jednak jej nie mają. Spowodowane jest to marginalizacją wiedzy w zakresie udzielania pierwszej pomocy jaka ma miejsce w naszym kraju.
Osoby dorosłe uczą się pierwszej pomocy w ramach obowiązkowych szkoleń BHP oraz na kursach prawa jazdy. O marginalizowaniu pierwszej pomocy niech świadczy fakt, że na kursach prawa jazdy zajęcia praktyczne i teoretyczne z pierwszej pomocy są prowadzone w wymiarze łącznym 4 godzin lekcyjnych.


Między innymi to jest właśnie powodem, że Polska ma najwyższy wskaźnik śmiertelności w wypadkach drogowych w Unii Europejskiej.

CHCEMY TO ZMIENIĆ !

27

 

Celem głównym naszego projektu było przeszkolenie 100 osób będących użytkownikami dróg z zakresu bezpieczeństwa osobistego i pierwszej pomocy przedmedycznej.

„Nie umiem udzielić pierwszej pomocy” to argument niestety często przytaczany przez świadków zdarzenia. Takie osoby w sumie chciałyby pomóc, lecz boją się to uczynić z racji niedostatecznej wiedzy i/lub umiejętności praktycznych z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Rozwiązanie tej sytuacji jest jedno – trzeba dokształcić kierowców.

 

29

 

 

42

W ramach projektu przeprowadzimy:

1. Warsztaty Bezpieczeństwa Osobistego dla kierowców (10 godzin szkoleniowych) – dzięki uczestnictwu w warsztatach podniesione zostanie poczucie bezpieczeństwa osobistego u uczestników biorących udział w szkoleniu, a dzięki temu zwiększy się świadomość i odpowiedzialność za bezpieczeństwo publiczne.

2. Warsztaty Pierwszej Pomocy Przedmedycznej (10 godzin szkoleniowych) – szkolenie to ma na celu zwiększenie motywacji i samodzielności w podejmowanych działaniach ratowniczych podejmowanych bezpośrednio na miejscu wypadku.

3. Lokalną Kampanię Informacyjną „Karta I.C.E. – pomysł ratujący życie!” – w ramach projektu przeprowadzimy Lokalną Kampanię Informacyjną nt. Programu I.C.E – W Nagłym Wypadku (patrz http://ice-24.eu/projekty/i-c-e-in-case-of-emergency-w-naglym-wypadku/ ).

48

 

65

192

WIEDZA NA WAGĘ ŻYCIA !

Projekt był realizowany ze środków programu „Działaj Lokalnie VIII” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Żywiecką Fundację Rozwoju. Na terenie Żywiecczyzny program współfinansuje firma Żywiec Zdrój.

Galeria projektu:

1. Kurs Bezpieczeństwa Osobistego w Koszarawie
2. Kurs Bezpieczeństwa Osobistego w Gilowicach
3. Kurs Bezpieczeństwa Osobistego w Węgierskiej Górce
4. Kurs Bezpieczeństwa Osobistego w Juszczynie
5. „Bądź bezpieczny na drodze!” – Kurs PPP w Gilowicach
6. „Bądź bezpieczny na drodze!” – Kurs PPP w Koszarawie
7. „Bądź bezpieczny na drodze!” – Kurs PPP w Węgierskiej Górce
8. „Bądź bezpieczny na drodze!” – Kurs PPP w Lipowej
9. „Bądź bezpieczny na drodze!” – Kurs PPP w Milówce
10. „Bądź bezpieczny na drodze!” – Kurs PPP w Nieledwi
11. Kurs Bezpieczeństwa Osobistego – LO w Milówce