2014 ASOS – Beskidzka Akademia Bezpiecznego Seniora

Fundacja K2 przystąpiła do realizacji projektu dofinansowywanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020, pt. „Beskidzka Akademia Bezpiecznego Seniora”.

Celem głównym projektu jest przeprowadzenie kursów pierwszej pomocy przedmedycznej oraz bezpieczeństwa osobistego dla minimum 600 osób starszych (60+).

W ramach projektu zorganizujemy:
– Bezpłatne Kursy Pierwszej Pomocy Przedmedycznej;
– Bezpłatne Kursy Bezpieczeństwa Osobistego.

ASOS 2014
Każda osoba, po kursie może skutecznie udzielić pierwszej pomocy. Kursy Pierwszej Pomocy Przedmedycznej są tak opracowane, że pozwalają na szybkie nauczenie kursanta zasad udzielania pomocy poszkodowanemu w prosty i przyjazny sposób. Kursy te mają cztery podstawowe cele:
– prawne i praktyczne przygotowanie do ratowania życia w sytuacji zagrożenia,
– zahamowanie lęku przed skutkami udzielania pierwszej pomocy,
– wyposażenie uczestników w niezbędną wiedzę z zakresu pierwszej pomocy,
– uświadomienie – jakie są skutki obojętności.

1 PPPAby żyć bezpiecznie wystarczy tylko przestrzegać trzech podstawowych zasad:
– potrafić przewidzieć niebezpieczeństwo;
– stosować działania zapobiegawcze;
– umieć reagować w czasie zagrożenia.
I właśnie tego chcemy nauczać w ramach Kursu Bezpieczeństwa Osobistego zorganizowanego dla osób starszych (60+) w ramach projektu „Beskidzka Akademia Bezpiecznego Seniora”.

2 BO

Osoby i grupy osób starszych (60+) z terenu Powiatu Żywieckiego zainteresowane uczestnictwem w bezpłatnych kursach zapraszamy do kontaktu z koordynatorem projektu p. Aleksandrem Pietryką tel. 604-814-332 oraz e-mail: fundacja-k2@tlen.pl 

REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO

Projekt „Beskidzka Akademia Bezpiecznego Seniora” współfinansowany jest z środków otrzymanych w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.