Kursy PPP dla Ośrodków Nauki Jazdy

Ile warte jest ludzkie życie…?!

XXI wiek jest czasem dynamicznego rozwoju motoryzacji. Sytuacja na polskich drogach, coraz większa liczba użytkowników aut, stres związany z pracą oraz współczesna presja czasu, wpływają na zwiększoną częstotliwość kolizji i wypadków. W Polsce corocznie umiera kilka tysięcy osób tylko dlatego, że świadkowie zdarzenia nie podejmują czynności ratowniczych przed przybyciem pogotowia ratunkowego.

Wyposażony w odpowiednią wiedzę i umiejętności kierowca staje się potencjalnie osobą przygotowaną do działania i pomagania innym. Często wypadki zaskakują kierowców w różnych miejscach. Dlatego ważną umiejętnością w życiu każdego człowieka jest umiejętność ratowania ludzkiego życia. Kierowcy powinni dodatkowo posiadać również wiedzę z zakresu wypadków komunikacyjnych, urazów oraz bezpieczeństwa osobistego na drodze. Powinni posiadać tą wiedzę, jednak jej nie mają. Spowodowane jest to marginalizacją wiedzy w zakresie udzielania pierwszej pomocy jaka ma miejsce w naszym kraju.

Między innymi to jest właśnie powodem, że Polska ma najwyższy wskaźnik śmiertelności w wypadkach drogowych w Unii Europejskiej.

CHCEMY TO ZMIENIĆ !

„Nie umiem udzielić pierwszej pomocy” to argument niestety często przytaczany przez świadków zdarzenia. Takie osoby w sumie chciałyby pomóc, lecz boją się to uczynić z racji niedostatecznej wiedzy i/lub umiejętności praktycznych z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Rozwiązanie tej sytuacji jest jedno – trzeba dokształcić kierowców.

Aby być bezpiecznym użytkownikiem ruchu drogowego wystarczy tylko przestrzegać trzech podstawowych zasad: – potrafić przewidzieć niebezpieczeństwo; – stosować działania zapobiegawcze; – umieć reagować w czasie zagrożenia.

I właśnie tego chcemy nauczać na Kursach Pierwszej Pomocy Przedmedycznej przeznaczonych dla kandydatów na kierowców uczących się w Ośrodkach Nauki Jazdy.

——————————————————————————————————————————-
Od 1 stycznia 2015r. zajęcia teoretyczne w OSK przestały być obowiązkowe. Nie dotyczy to zajęć z zakresu pierwszej pomocy, w których muszą uczestniczyć wszyscy kursanci – nawet ci samodzielnie przygotowujący się do egzaminu teoretycznego na prawo jazdy.
——————————————————————————————————————————-

 Zapraszamy Szkoły Nauki Jazdy do kontaktu w celu przedstawienia oferty realizacji szkoleń w Państwa placówce.
ZADZWOŃ: 604 814 332