Zajęcia strzeleckie z klasą policyjną LO ZSM-E w Żywcu

W dn. 13 czerwca 2014 r. uczniowie klasy policyjnej Liceum Ogólnokształcącego przy Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu wzięli udział w zajęciach strzeleckich.
Tematem zajęć strzeleckich był pistolet:
- bezpieczeństwo;
- pozycja strzelecka;
- strzelanie praktyczne.

Ze względu na ograniczony czas zajęć wszystko na poziomie podstawowym oczywiście. Ale to nie oznacza, że było lekko :)


Zajęcia były realizowane z wykorzystaniem pneumatycznych pistoletów kaliber 4,46 zasilanych CO2 oraz „bezpiecznych pistoletów treningowych”.

Zajęcia prowadził instruktor Fundacji K2:
Aleksander Pietryka – instruktor wyszkolenia strzeleckiego (obronnego, bojowego, sportowego i rekreacyjnego).