Kurs Systemu Realistycznej Samoobrony ESDS w Krakowie

Wszystkie osoby zainteresowane realną samoobroną zapraszamy na Kurs Eksplozywnego Systemu Samoobrony ESDS. 2016 rok jest przełomowy dla samoobrony ESDS w Krakowie. To już 20 lat, od kiedy system samoobrony ESDS nauczany jest przez „Cichala” – wiele osób zawdzięcza mu właśnie to, że mogło poznać ten system samoobrony i do dzisiaj spotykamy się właśnie w całej Polsce na różnego rodzaju szkoleniach oraz kursach doskonalących.

plakat-skrocony

W dn. 2-4 grudnia 2016r. w Krakowie po raz już kolejny odbędzie się spotkanie osób zainteresowanych realną samoobroną. W trakcie kursu będą realizowane zajęcia w zakresie:

 • samoobrony przed nieuzbrojonym napastnikiem według konceptu ESDS;

 • posługiwania się pałką teleskopową w samoobronie;

 • pierwszej pomocy przedmedycznej.

  Spotkajmy się w Krakowie 🙂

  sos

Explosive Self Defence System (ESDS) jest systemem realistycznej samoobrony zbudowanym na podstawie obserwacji ludzkich reakcji na różnorodne bodźce zarówno fizyczne jak i psychiczne (min. gwałtowny kontakt fizyczny, ból, strach, panika, stres…).

Celem szkolenia systemu ESDS jest danie każdemu uczestnikowi szkolenia umiejętności samoobrony/walki wręcz w jak najkrótszym okresie czasu. Prezentowane metody szkolenia są proste do nauczenia zapamiętania i wykonania w momencie stresu.

esds-tygrysZajęcia z posługiwania się pałką teleskopową przeznaczone są dla funkcjonariuszy i pracowników struktur odpowiedzialnych za utrzymanie porządku publicznego w zakresie metod użycia pałki teleskopowej w ramach wykonywanych czynności służbowych oraz dla osób chcących nauczyć się prostych technik obronnych w zakresie użycia pałki teleskopowej przeciwko agresywnemu napastnikowi.

 

Pierwsza Pomoc Przedmedyczna jest to umiejętność podejmowania działań ratunkowych na miejscu wypadku przez osoby będące przypadkowymi świadkami zdarzenia. W trakcie realizowanych zajeć zajmiemy się głównie przypadkami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej osobom poszkodowanym przez agresywnego napastnika.

 

Każdy uczestnik szkolenia powinien uczestniczyć w szkoleniu w takim wyposażeniu, jakie używa na co dzień (w przypadku funkcjonariuszy mundurowych – standardowe wyposażenie służbowe i umundurowanie), lub zwykłe ubranie cywilne (np. w przypadku służb nieumundurowanych oraz cywili).

logo-koloOrganizatorem Kursu ESDS w Krakowie jest:

– Fundacja K2;

– Stowarzyszenie IPDTA Polska;

– Fundacja Akademia Bezpieczeństwa.


Uczestnicy kursu:

Osoby powyżej 18 roku życia.


Program kursu:

 • Prawne podstawy samoobrony.

 • Instynktowne Reakcje Obronne (IRO).

 • Szerokie Pole Widzenia (SPW).

 • Psychologiczne Aspekty Samoobrony (PAS).

 • Aktywacja i manipulacja systemem nerwowym, krwioobiegiem oraz układem energetycznym podczas konfrontacji ulicznej.

 • Nastawienie psychiczne podczas konfrontacji fizycznej.

 • Techniki obrony przed atakiem z przodu, z boku, z tyłu.

 • Aspekty psychofizjologiczne w samoobronie.

 • Efekt psychologiczny użycia pałki teleskopowej.

 • Komunikacja werbalna i mowa ciała.

 • Obszary uderzeń pałką teleskopową.

 • Efekty uderzenia pałką teleskopową (reakcje fizyczne, urazy pouderzeniowe).

 • Postawy.

 • Dystrakcja.

 • Blok podwójny.

 • Podejmowanie decyzji użycia pałki teleskopowej/ Motywacja użytych środków przymusu.

 • Techniki uderzeń pałką teleskopową: Forehand, Backhand, Szybkie uderzenie.

 • Ofensywne i defensywne użycie pałki teleskopowej.

 • Taktyka używania pałki teleskopowej.

 • Użycie pałki teleskopowej w krótkim dystansie.

 • Pierwsza Pomoc Przedmedyczna w samoobronie.

 • Podstawowe zasady udzielania Pierwszej Pomocy Przedmedycznej.

 • Resuscytacja Krążeniowo-Oddechowa.

 • Rany i urazy pouderzeniowe.

 • Opatrunki improwizowane oraz apteczka osobista.

   

Miejsce i termin Kursu:
Kraków – 2-4 grudnia 2016.

Kurs zaczynamy w Piątek (godz. 17.00). Zajecia w Sobotę odbędą się w dwóch blokach programowych (godz. 9.00-13.00 oraz 15.00-19.00). Zakończenie kursu odbędzie się w Niedzielę (blok programowy w godz. 9.00-13.00).

 

Koszt szkolenia:

150 zł / osobę – kurs, ubezpieczenie NNW, zaświadczenie ukończenia Kursu. Wystawiamy fakturę za kurs osobom i podmiotom zainteresowanym.

100 zł / osobę – członkowie Stowarzyszenia IPDTA Polska, Instruktorzy International Police Defensive Tactics Association, żołnierze oraz funkcjonariusze służb mundurowych, pracownicy ochrony, uczniowie szkół średnich o profilu mundurowym (klasy wojskowe, policyjne, służb mundurowych), uczniowie szkół pomaturalnych i policealnych na kierunkach ochrony osób i mienia, studenci kierunków bezpieczeństwo, członkowie pozarządowych organizacji proobronnych (m.in. ZHP,ZHR, OSW Strzelec, LOK) oraz uczestnicy dotychczasowych kursów samoobrony ESDS.

 

Instruktorzy prowadzący:

Jerzy „CICHAL” Cichalewski – instruktor samoobrony ESDS, wyszkolenia strzeleckiego Point Shooting, strzelectwa sportowego i obronnego, Ju – Jitsu, Combat Ju – Jitsu, samoobrony, Taktyki i Techniki Interwencji Straży Miejskiej oraz Taktyki Ochrony.

Krzysztof Rzeszutek – instruktor samoobrony ESDS, pałki teleskopowej oraz strzelectwa sportowego i bojowego.

Aleksander Pietryka – instruktor samoobrony ESDS, pałki teleskopowej, wyszkolenia strzeleckiego Point Shooting, strzelectwa sportowego i bojowego, survivalu, samoobrony oraz pierwszej pomocy przedmedycznej BLS/AED.

Marcin Sitko – instruktor samoobrony, Combat Ju – Jitsu, pałki teleskopowej oraz pierwszej pomocy przedmedycznej BLS/AED.

Agnieszka Pawlus – ratownik medyczny oraz instruktor pierwszej pomocy FACC.

 

Informacje dodatkowe:

Aleksander Pietryka tel. 604 814 332


Zapisy:
fundacja-k2@tlen.pl

plakat-20-lat-esds-w-krakowie