Kurs Ratowników Wsparcia Medycznego – Liceum Ogólnokształcącym im. Bohaterów Powstań Śląskich w Grodkowie

W dn. 26-27 kwietnia 2014r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Bohaterów Powstań Śląskich w Grodkowie odbył się Kurs Ratowników Wsparcia Medycznego dla uczniów szkoły.

W ramach kursu uczestnicy przeszli 20-godzinne szkolenie. Kurs ten miał na celu zwiększenie motywacji i samodzielności w podejmowanych działaniach ratowniczych. Po pozytywnym zaliczeniu ćwiczeń wszyscy uczestnicy dostali zaświadczenia o ukończeniu Kursu Ratowników Wsparcia Medycznego w zakresie technik udzielania Pierwszej Pomocy Przedmedycznej.

Kurs prowadzili instruktorzy Fundacji K2:
Agnieszka Pawlus – ratownik medyczny posiadający państwowe uprawnienia zawodowe oraz kwalifikacje instruktora Pierwszej Pomocy certyfikowanego przez FACC (First Aid Certification Centre of London) i EFR (Emergency First Response).
Aleksander Pietryka – specjalista ds. bezpieczeństwa osobistego oraz instruktor survivalu.

Program Kursu Ratowników Wsparcia Medycznego:
- Skuteczne wzywanie pomocy medycznej, numery alarmowe,
- Aspekty prawne udzielania pierwszej pomocy,
- Apteczka pierwszej pomocy,
- Ocena miejsca zdarzenia oraz korzystanie ze środków ochrony osobistej,
- Postępowanie w sytuacji utraty przytomności,
- Resuscytacja krążeniowo– oddechowa (niemowlę, dziecko, osoba dorosła),
- Resuscytacja krążeniowo–oddechowa + pełny kurs AED (Zautomatyzowany Defibrylator Zewnętrzny),
- Postępowanie przy krwotoku, bandażowanie i opatrywanie ran,
- Zadławienia,
- Padaczka,
- Postępowanie w przypadku użądlenia, ukąszenia i pogryzienia,
- Zawał serca,
- Poważne rany (postrzałowe, cięte, amputacje, ciało obce),
- Poważne oparzenia (termiczne i chemiczne),
- Urazy kręgosłupa,
- Wychłodzenie i przegrzanie,
-Utonięcia,
- Poszkodowany we wstrząsie,
- Wypadek komunikacyjny,
- Znaczenie czasu w urazach,
- Psychologiczne aspekty udzielania pierwszej pomocy,
- Etyczne i prawne aspekty udzielania pierwszej pomocy,

REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO
Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poprzez organizację przedsięwzięcia pt. „Dziś – Jutro – Pojutrze” – przygotowanie młodzieży do zawodowej służby wojskowej i służby w Narodowych Siłach Rezerwowych.
Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej.