Kurs Ratowników Wsparcia Medycznego – GOTK w Żywcu

W dn. 8-15 marca 2014 roku Grupa Obrony Terytorialnej Kraju działająca w Żywcu przy Fundacji K2 szkoliła się na Kursie Ratowników Wsparcia Medycznego.