Kurs PPP „I Ty możesz uratować komuś życie” w Juszczynie

W dniu 10-11 czerwca 2014 roku w Juszczynie odbył się Kurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej zrealizowany w ramach projektu „I Ty możesz uratować komuś życie”.

Kurs prowadzili instruktorzy Fundacji K2:
Agnieszka Pawlus – ratownik medyczny posiadający państwowe uprawnienia zawodowe oraz kwalifikacje instruktora Pierwszej Pomocy certyfikowanego przez FACC (First Aid Certification Centre of London) i EFR (Emergency First Response).
Aleksander Pietryka – specjalista ds. bezpieczeństwa osobistego oraz instruktor survivalu.

W Polsce corocznie umiera kilka tysięcy osób tylko dlatego, że świadkowie zdarzenia nie podejmują czynności ratowniczych przed przybyciem pogotowia ratunkowego. A to właśnie „wczesne podjęcie resuscytacji krążeniowo-oddechowej przez świadków zdarzenia może podwoić a nawet potroić szanse przeżycia” ( Międzynarodowe Wytyczne do Resuscytacji 2010). Wyposażeni w odpowiednią wiedzę i umiejętności świadkowie zdarzenia stają się potencjalnie osobami przygotowanymi do działania i pomagania innym. Często wypadki zaskakują nas w różnych miejscach. Dlatego ważną umiejętnością w życiu każdego człowieka jest umiejętność ratowania ludzkiego życia. Poprzez realizację naszego projektu chcemy spowodować, że ludzie przestaną być obojętni wobec osób potrzebujących pierwszej pomocy przedmedycznej.

Projekt „I Ty możesz uratować komuś życie” – zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających w górach i nad wodą – realizowany jest w ramach projektu dofinansowanego ze środków Starostwa Powiatowego w Żywcu.