Kurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej – ZSM-E w Żywcu

WIEDZA NA WAGĘ ŻYCIA!

Znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy ma nieocenione znaczenie. System ochrony zdrowia zawsze działa z pewnym opóźnieniem, szczególnie odczuwalnym w sytuacjach nagłego zagrożenia zdrowia i życia. Do czasu przybycia wykwalifikowanych służb ratunkowych, przeszkoleni świadkowie zdarzeń mogą ograniczyć skutki urazów, a nawet uratować życie poszkodowanych poprzez właściwe udzielenie pomocy. Należy dążyć do poprawy znajomości zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy, gdyż życie poszkodowanego w największym stopniu zależy od umiejętnego udzielenia pomocy przez świadków zdarzenia.

Wiele osób, które nigdy nie uczestniczyło w szkoleniach pierwszej pomocy uważa, że czynności ratownicze są skomplikowane i bardzo trudne. Nic bardziej mylnego. Każda osoba, po stosunkowo krótkim kursie lub szkoleniu może skutecznie udzielić pierwszej pomocy poszkodowanemu. Kurs PPP jest tak opracowany, że pozwala na szybkie nauczenie kursanta zasad udzielania pomocy poszkodowanemu w prosty i przyjazny sposób.

Program kursu:

1.Wstęp

- Wprowadzenie i omówienie planu zajęć.

2.Podstawowe zabiegi resuscytacyjne u osoby z nagłym zatrzymaniem krążenia:

- Ocena sytuacji;

- Bezpieczeństwo własne;

- Rozpoznanie zatrzymania krążenia;

- Schemat postępowania u osoby dorosłej;

- Schemat postępowania u dziecka;

- Postępowanie w przypadku podejrzenia urazu.

3.Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach:

- Urazy;

- Oparzenia;

- Zatrucia.

4.Wypadki samochodowe – jak się zachować.

5.Współpraca ze służbami ratowniczymi:

- Telefony alarmowe;

- Jak prawidłowo wezwać odpowiednie służby?

6.Ćwiczenia na manekinach:

- Schemat resuscytacji;

- Omówienie i podsumowanie zajęć;

- Test.