Kurs Pediatryczny Pierwszej Pomocy Przedmedycznej

Żywiec – 5 sierpnia 2016r. – 8.00-16.00
10 godzin szkoleniowych
100 zł / uczestnika
1 aga

Kurs ten przeznaczony jest przede wszystkim dla rodziców i osób wychowujących dzieci, nauczycieli i opiekunów. Pozwala zrozumieć różnicę pomiędzy budową dziecka i osoby dorosłej oraz odpowiednio zmodyfikować swoje postępowanie. Poruszane są także niezwykle istotne aspekty psychologiczne.

Celem Kursu jest:

– prawne i praktyczne przygotowanie uczestników do ratowania życia dziecka w sytuacji zagrożenia,

– zahamowanie lęku przed skutkami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej u dzieci,

– wyposażenie uczestników w niezbędną wiedzę z zakresu pierwszej pomocy dzieciom poszkodowanym w wypadkach.

Program kursu:

– Najczęstsze przyczyny występowania nagłego stanu zagrożenia życia u dzieci;

– Specyfika współpracy układów : krążenia, oddechowego i nerwowego u dzieci;

– Elementy anatomii i fizjologii dziecka dla potrzeb ratownictwa społecznego;

– Budowa ciała dziecka – różnice między dziećmi, a dorosłymi;

– Zasady udzielania pierwszej pomocy dzieciom;

– Ocena stanu poszkodowanego dziecka, kontrola czynności życiowych;

– Postępowanie z dzieckiem nieprzytomnym;

– Podstawowe Podtrzymywanie Życia u dzieci i niemowląt;

– Zadławienia;

– Nagłe zachorowania;

– Poważne urazy.

Kurs trwa 10 godzin szkoleniowych. Każdy uczestnik Kursu, który zaliczy wszystkie ćwiczenia praktyczne otrzyma zaświadczenie ukończenia Kursu Pediatrycznego Pierwszej Pomocy Przedmedycznej. Zaświadczenie ważne do celów BHP oraz Inspekcji Pracy.

Instruktor:
Agnieszka Pawlus – ratownik medyczny, instruktor pierwszej pomocy przedmedycznej.

Zapisy:
tel. 603 255 457 (proszę wysłać SMS oddzwonimy w wolnej chwili).