Kurs Bezpieczeństwa Osobistego w Żywcu (dla młodzieży ponadgimnazjalnej)

W dn. 4-25 listopada 2013 roku w Żywcu odbył się Kurs Bezpieczeństwa Osobistego.
Kurs Bezpieczeństwa Osobistego trwał 20 godzin szkoleniowych. W programie oprócz Bezpieczeństwa Osobistego były realizowane elementy samoobrony (Explosive Self Defence System) według programu International Police Defensive Tactics Association.

Program Kursu Bezpieczeństwa Osobistego:
1. Psychologia lęku i rozpoznawanie sygnałów o zagrożeniu.
2. Agresja bezpośrednia i napad na ulicy.
3. Rozpoznawanie sygnałów o zagrożeniu.

4. Defensywne wykorzystanie środków codziennego użytku w samoobronie.

5. Zasady walki i skutecznej samoobrony.

6. Postawy i pozycje ciała w sytuacji zagrożenia.

7. Podstawy psychologii agresji.

8. Psychologiczne aspekty samoobrony.

9. Podstawowe pozycje obronne.

10. Szerokie pole widzenia.

11. Instynktowne reakcje obronne.

12. Nastawienie psychiczne i gwałtowność ruchów obronnych.

13. Aktywacja punktów nerwowych i energetycznych w samoobronie.

14. Algorytmy reakcji w sytuacjach zagrożenia.

15. Techniki obrony przed napadem z boku, z przodu oraz od tyłu.

16. Gwałtowne skrócenie dystansu.
17. Nokauty otwartą dłonią.

18. Nauka widzenia peryferyjnego.

19. Niekonwencjonalne techniki obrony.
20. Prawne aspekty samoobrony.