Beskidzka Akademia Bezpiecznego Seniora

W dn. 9-12 września 2014r. odbył się kolejny Bezpłatny Kurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej dla seniorów w wieku minimum 60+.

Osoby i grupy osób starszych (60+) z terenu Powiatu Żywieckiego zainteresowane uczestnictwem w bezpłatnych kursach zapraszamy do kontaktu z koordynatorem projektu p. Aleksandrem Pietryką tel. 604-814-332 oraz e-mail: fundacja-k2@tlen.pl .

W ramach Kursu Pierwszej Pomocy Przedmedycznej (PPP) uczestnicy przejdą kompleksowe szkolenie. Kurs ten ma na celu zwiększenie motywacji i samodzielności w podejmowanych działaniach ratowniczych. Po pozytywnym zaliczeniu ćwiczeń praktycznych kurs zakończy się wydaniem zaświadczenia ukończenia kursu.

Kurs miał na celu:
– uświadomienie – jakie są skutki obojętności.
– przedstawienie uczestnikom właściwych procedur postępowania w razie nagłego wypadku;
– zachęcenie do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej z wykorzystaniem poznanych procedur.
– prawne i praktyczne przygotowanie do ratowania życia w sytuacji zagrożenia,
– zahamowanie lęku przed skutkami udzielania pierwszej pomocy,
– wyposażenie uczestników w niezbędną wiedzę z zakresu pierwszej pomocy.

ASOS 2014
REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO

Projekt „Beskidzka Akademia Bezpiecznego Seniora” współfinansowany jest z środków otrzymanych w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.