1 Kurs Samoobrony

Ofiarą napadu może stać się każdy. Jednak o wiele trudniej jest się przed tym ustrzec, będąc kobietą, niż mężczyzną.

Kurs adresowany był do wszystkich Pań bez względu na wiek, wykształcenie czy wykonywany zawód, gdyż każda z Pań może być potencjalną ofiarą.

Celem głównym kursu była nauka pozytywnych i skutecznych zachowań społecznych, podniesienie poczucia bezpieczeństwa, poznanie podstawowych technik samoobrony i nabycie umiejętności zachowania się w sytuacjach zagrożenia.

Zajęcia podzielono na dwie części:

Bezpieczeństwo Osobiste — część teoretyczna zajęć obejmowała omówienie przyczyn i skutków agresywnych zachowań, rodzaje zagrożeń i sposoby ich minimalizacji, aspekty prawne związane z obroną konieczną oraz zagadnienia z zakresu Pierwszej Pomocy Przedmedycznej. Ta część zajęć była prowadzona przez specjalistę z zakresu bezpieczeństwa osób i mienia oraz instruktora Pierwszej Pomocy Przedmedycznej.

Samoobrona – część praktyczna zajęć obejmująca naukę prostych i skutecznych technik samoobrony fizycznej, symulowanie sytuacji niebezpiecznych wraz z nauką nabywania umiejętności odpowiedniej reakcji w chwili zagrożenia oraz praktyczne sprawdzenie umiejętności udzielania Pierwszej Pomocy Przedmedycznej osobom poszkodowanym. Ta część zajęć prowadzona była przez instruktora samoobrony i walki wręcz, instruktora sztuki przetrwania w ekstremalnych warunkach oraz instruktora Pierwszej Pomocy Przedmedycznej.